Beograd, 18. april 2018.

Predstavnici DEU, JASPERS-a, Ministarstva za evropske integracije (MEI), Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede MPŠVP – Republička direkcija za vode (RDV), JVP Srbijavode i članovi tima EU PPF6 sastali su se u prostorijama MEI, kako bi razgovarali o napretku i planiranim aktivnostima za naredni period za odabrane projekte u okviru EU PPF6: Velika Morava, Loznica i Pančevo.

Za projekat Velika Morava je dogovoreno je buduće ažuriranje Projektnog zadatka i izrada strukture Preliminarnog projektantskog izveštaja (PPI) u cilju dobijanja jasnijeg uvida u to kako će izgledati konačna verzija PPI. Ovaj izveštaj će se koristiti kao ključni dokument na osnovu koga će se diskutovati o daljem razvoju projekta. Predstavnici Srbijavode su naglasili da je projekat Velika Morava u potpunosti u skladu sa dugoročnom strategijom Srbije o upravljanju vodama i od izuzetno visokog društveno-ekonomskog značaja za celu zemlju, jer će se njime obezbediti koncept monitoringa i SCADA sistema za integrisano upravljanje rečnim slivom Velike Morave.

U toku je prikupljanje podataka i ispitivanje na terenu za projekat Loznica. Započeto je geodetsko snimanje sistema otpadnih voda u Loznici kao i merenje i uzorkovanje protoka, a pripremljen je i nacrt demografske analize. Izrada PPI je u toku i njegov završetak se očekuje krajem juna 2018.

Dobijena dokumentacija za Grad Pančevo je dosta detaljna što će omogućiti bolji uvid i razumevanje postojećeg stanja. Prikupljanje podataka i izrada PPI je u toku. PPI će biti završen krajem jula 2018.