Beograd, 16. oktobar 2019.

EU PPF obuke – infrastrukturni projekti iz oblasti otpadnih voda

Tim stručnjaka projektne jedinice EU PPF6 održao je drugu po redu obuku na temu “Priprema tenderske dokumentacije za infrastrukturne projekte u oblasti otpadnih voda po FIDIC uslovima ugovora” koju je uspešno završilo 18 predstavnika Ministarstva za evropske integracije, Ministarstva finansija – Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, i Ministarstva zaštite životne sredine, 6 predstavnika gradskih / opštinskih uprava Blaca, Loznice i Pančeva i 10 predstavnika JKP-а iz Blaca, Kraljeva, Loznice i Novog Sada.

Cilj obuke bio je da učesnici unaprede svoje znanje o procesu pripreme tenderske dokumentacije za infrastrukturne projekte u oblasti otpadnih voda, ovog puta upoznavanjem sa modelom i strukturom ugovora prema PRAG-u i FIDIC-u. PRAG (Praktični vodič za ugovorne postupke za spoljne mere EK) su primenjiva proceduralna uputstva/pravila vezana za nabavku u slučaju projekata koji se (su)finansiraju iz IPA fondova izuzev u slučaju infrastrukturnih projekata koji su veći od 5 miliona evra gde se preporučuje primena FIDIC uslova ugovaranja.

Podela uloga i odgovornosti, kao i upravljanje promenama koje se bavi različitim aspektima izmena tokom sprovođenja ugovora, detaljno su razrađeni u sklopu upravljanja ugovorom. Pored pregleda najkritičnijih nalaza i preporuka za pripremu tendera, učesnici su takođe imali priliku da nauče najčešće greške u izradi tenderske dokumentacije. U fokusu poslepodnevne sesije bili su ključni elementi FIDIC uslova ugovora i pregled najvažnijih članova i procedura za projekte iz oblasti otpadnih voda.

Više detalja i nastavni materijal možete naći ovde.