Od projektne ideje do realizacije projekta

Beograd, 16. april 2019.

Danas je u Beogradu, u hotelu „Jump Inn“ tim stručnjaka EU PPF6 projektne jedinice održao obuku „Infrastrukturni projekti – Rad na PRAG ugovorima o uslugama i nabavci dobara“.

Osnovni cilj ovog praktičnog seminara bio je da zaposleni u ministarstvima, gradskim/opštinskim upravama i javnim preduzećima unaprede svoja znanja i sposobnosti u pripremi tenderske dokumentacije za ugovore o uslugama i nabavci dobara prema principima i zahtevima PRAG-a, kao i u evaluaciji tendera i ugovaranju. Treneri su takođe upoznali učesnike i govorili o odgovornostima i izazovima postupka javne nabavke i realizacije projekta.

Na obuci je učestvovalo 14 predstavnika resornih ministarstava (MF/SUFP), 6 predstavnika gradskih/opštinskih uprava i 9 predstavnika JKP-а.

Više detalja i nastavni materijal možete naći ovde.