Beograd, 27. maj 2019.

Treći sastanak Radne grupe bio je posvećen diskusiji o prioritetnoj reformi energetskog sektora. Sastanak je održan 27. maja 2019. godine, i pokrenuo je diskusiju između Ministarstva rudarstva i energetike i donatorske zajednice na temu glavnih osobina Situacione analize Sektore za energetiku i procena koje su identifikovane unutar obimnog procesa razvoja novog višegodišnjeg planskog dokumenta za period 2019-2025.

Pripremu dokumenta pokrenulo je Ministarstvo za evropske integracije zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike i ostalim relevantnim institucijama u sektoru (na primer, Agencija za energetiku Republike Srbije). Cilj dokumenta je da doprinese efikasnijem planiranju javnih politika u okviru Sektora energetike, koje predstavljaju osnovu za ekonomski razvoj i pomažu Srbiji da ispuni ekonomske i političke uslove za pristupanje Evropskoj uniji. Ovaj dokument zasniva se na državnoj politici i njegova svrha je da upravlja raspodelom donatorskih sredstava za sprovođenje nacionalnih strateških reformi. Glavni fokus u razvoju dokumenta bio je na izradi Situacione analize sektora koja sadrži sveobuhvatan pregled sektora i daje ocenu trenutne situacije u sektoru, kako bi se argumentovale odluke koje se odnose na usmeravanje donatorske pomoći za sprovođenje nacionalnih reformi.

Tokom sastanka Ministarstvo za evropske integracije predstavilo je svrhu, oblasti i proces razvoja novog višegodišnjeg planskog dokumenta za period do 2025. godine, uključujući i prezentaciju trenutne situacije u oblasti koordinacionih mehanizama za međunarodnu pomoć, i predlog za unapređenje i funkcionisanje mehanizma rada Sektorske radne grupe u budućnosti. Vodeće institucije u sektoru fokusirale su se na predstavljanje trenutne situacije u sektoru, glavne izazove i potrebe, i detaljnije predstavile identifikovane prioritete i mere u sektoru energetike kojima će se usmeravati investicije međunarodne pomoći u periodu do 2025. godine.

Sastanku su prisustvovali predstavnici sledećih donatorskih organizacija: Delegacije EU u Republici Srbiji, Ambasada Nemačke, KfW, GIZ, EBRD, Ambasada Švajcarske, Švajcarska kancelarija za saradnju u Republici Srbiji,  Ambasada Koreje, JICA, Ambasada Francuske.

Galerija