7. jun. 2019.

Šesti sastanak radne grupe bio je posvećen raspravama o prioritetima reforme Sektora za zaštitu prirode i klimatske promene. Sastanak je održan 07. juna 2019. godine i pokrenuo je raspravu između Ministarstva zaštite životne sredine i donatorske zajednice o glavnim elementima Situacione analize Sektora za zaštitu prirode i klimatske promene, kao i o identifikovanim prioritetima i merama u okviru sveoubuhvatnog procesa razvoja novog višegodišnjeg dokumenta za period 2019-2025.

Pripremu dokumenta je iniciralo Ministarstvo za evropske integracije (MEI), zajedno sa Ministarstvom zaštite životne sredine i drugim relevantnim sektorskim institucijama. Cilj ovog dokumenta je da doprinese efikasnijem planiranju javnih politika u okviru Sektora za zaštitu prirode i klimatske promene, koje predstavljaju oslonac za ekonomski razvoj i pomažu Srbiji da ispuni sve ekonomske i političke uslove za pristupanje Evropskoj uniji, kao i da obezbedi smernice za usmeravanje donatorske pomoći za sprovođenje nacionalnih reformi. Glavni fokus u razvoju dokumenta bio je na izradi Situacione analize sektora koja sadrži sveobuhvatan pregled sektora i daje ocenu trenutne situacije u sektoru, kako bi se argumentovale odluke koje se odnose na usmeravanje donatorske pomoći za sprovođenje nacionalnih reformi.

Tokom sastanka, Ministarstvo za evropske integracije predstavilo je svrhu, oblasti i proces razvoja novog višegodišnjeg planskog dokumenta za period do 2025. godine, uključujući i prezentaciju trenutne situacije u oblasti koordinacionih mehanizama za međunarodnu pomoć i predlog za unapređenje i funkcionisanje mehanizma rada Sektorske radne grupe u budućnosti. Vodeće institucije u sektoru fokusirale su se na predstavljanje trenutne situacije u sektoru, glavne izazove i potrebe, i detaljnije predstavile identifikovane prioritete i mere u sektoru reforme zaštite prirode i klimatskih promena, prema kojima će se usmeravati investicije međunarodne pomoći u periodu do 2025. godine.

Sastanku su prisustvovali predstavnici sledećih donatorskih organizacija: Delegacije EU u Republici Srbiji, GIZ Svetske banke, Evropske investicione banke, KfW-a, UN žena, Ambasade Nemačke, UN, Ambasade Švedske.

Galerija