Kladovo, 20. mart 2018.

Danas je u prostorijama opštine Kladovo održana javna rasprava i prezentacija ažurirane Studije uticaja na životnu sredinu “Adaptacije brodske prevodnice u sastavu HE „Đerdap 1”. Ova aktivnost deo je zvanične procedure konačnog usvajanja Studije.  Ovaj dokument  izrađen je od strane stručnjaka EU PPF8 projektne jedinice u skladu sa relevantnom zakonskom regulativom, i nakon izrade blagovremeno dostavljen nadležnim ministarstvima.

U okviru Studije analizirani su i ocenjeni kvaliteti činilaca životne sredine na prostoru brodske prevodnice Đerdap I, te su na osnovu sprovedenih analiza i ocena predložene i mere za sprečavanje, smanjenje i uklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Planirani radovi na adaptaciji brodske prevodnice će se izvoditi uz primenu svih preventivnih mera za zaštitu životne sredine.