Beograd, 18. jun 2019

Danas je u Beogradu, u hotelu Falkensteiner, tim stručnjaka EU PPF8 projektne jedinice predstavio Prethodnu studiju opravdanosti koju je pripremio za projekat “Regionalni sistem upravljanja otpadnim vodama u Zlatiborskom okrugu”.

Cilj ovog sastanka bio je da se glavni korisnici projekta – predstavnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (Republičke direkcije za vode), grada Užica, opštine Arilje, Ivanjica, Kosjerić i Požega i javno-komunalnih preduzeća iz ovih opština, detaljnije upoznaju sa sadržajem, nalazima i zaključcima ove studije.

Zadatak EU PPF8 projektnog tima bio je da kroz izradu Prethodne studije opravdanosti (PSO) istraži i utvrdi prostornu, ekološku, socijalnu, finansijsku, tržišnu i ekonomsku opravdanost potencijalnog ulaganja i predloži varijantna tehnička rešenja, na osnovu kojih nadležne vlasti mogu da odlučuju o daljoj realizaciji projekta Zlatibor.

Prethodna studija opravdanosti daje sveobuhvatan pregled trenutnog stanja i pokrivenosti kanalizacionom mrežom sa glavnim karakteristikama postojećeg sistema – a to je ujedno bila i polazna tačka i osnov finansijske i ekonomske analize, procene investicionih troškova, prognoze kapaciteta budućeg sistema kao i analize zaštite životne sredine. U izradi PSO, EU PPF8 tim se takođe osvrnuo na kriterijume i tehnološke alternative prečišćavanja otpadnih voda kako bi se argumentovale predložene mere namenjene razvoju, poboljšanju i unapređenju rada postojećeg sistema, kao i rekonstrukciji i proširenju postojeće mreže na regionalnom nivou za sve integralne samoupravne jedinice.

Pripremom ove dokumentacije koja je u skladu sa relevantnim domaćim zakonodavstvom i EU direktivama ispituje se isplativost i održivost centralizovanog sistema odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda iz Zlatiborskog okruga.

U fokusu ove studije je Institucionalna analiza u okviru koje su sprema važećem zakonodavstvu prikazane moguće pravne opcije za zajedničko obavljanje komunalnih usluga na regionalnom nivou kao i neophodni koraci za uspostavljanje stabilne i održive regionalne organizacije za upravljanje sistemom odvođenja otpadnih voda i PPOV-a uz neophodnu međuopštinsku saradnju i koordinaciju.

Nakon razrade Generalnog projekta u skladu sa rezultatima ove Prethodne studije opravdanosti, potrebna je izrada daljih detaljnih faza tehničke dokumentacije.

Ovo je jedan od devet projekata iz sektora zaštite životne sredine EU PPF programa čiji je glavni cilj unapređenje infrastrukture za sakupljanje, odvođenje i preradu komunalnih otpadnih voda u gradu Užicu i četiri opštine: Arilje, Požega, Kosjerić i Ivanjica u Zlatiborskom okrugu u jugozapadnom delu Srbije.

Više informacija o projektu ZLATIBOR možete naći ovde.

Galerija