EU PPF obuke – Infrastrukturni projekti u oblasti upravljanja otpadnim vodama

Kraljevo, 28. avgust 2018.

Tim stručnjaka EU PPF6 projektne jedinice održao je danas u Kraljevu jednodnevnu specijalizovanu obuku za 11 državnih službenika iz gradske/opštinske uprave i lokalnih JKP-a iz Kraljeva, Brusa, Blaca i resornog Ministarstva za zaštitu životne sredine. Polaznicima obuke koji su direktno ili indirektno uključeni u pripremu tenderske dokumentacije za projekte prečišćavanja otpadnih voda u Brusu, Blacu i Kraljevu predstavljeni su specifični elementi FIDIC ugovora.

Učesnici su poboljšali postojeća i stekli nova znanja o ulogama koje imaju Jedinica za implementaciju projekta (JIP) i Investitori a u skladu sa FIDIC pravilima ugovaranja iz FIDIC Crvene i
Žute knjige. Posebna tema bili su i odštetni zahtevi po FIDIC-u i rešavanje sporova, kao i uloga koju JIP ima u tom procesu. Stručnjaci i predavači diskutovali su sa polaznicima i o konkretnim slučajevima iz prakse koji su se dešavaju u ovoj oblasti sprovođenja projekta.

Više detalja i nastavni materijal možete naći ovde.