EU PPF obuke – priprema tehničke dokumentacije

Zlatibor, 13. maj 2019.

Tim projektne jedinice EU PPF8 održao je na Zlatiboru obuku “Finansijski i institucionalni aspekti za formiranje tarifa u sektoru upravljanja otpadnim vodama”.

Cilj obuke održane u hotelu “Palisad” bio je da učesnici steknu osnovno znanje i razumevanje o finansijskim i institucionalnim aspektima i formiranju tarifa za infrastrukturne projekte u sektoru upravljanja otpadnim vodama. Trening je obuhvatio analizu poslovanja JKP-a sa fokusom na analizu finansijskih izveštaja i pokazatelja uspeha kao i na Strateški okvir i zakonsku regulativu Srbije (Strategija upravljanja vodama do 2034. godine i relevantni propisi).

Trening je takođe obuhvatio detaljni pregled tarifa, poređenje cena komunalnih usluga za vodosnabdevanje i odvođenje otpadnih voda kao i Metodologiju za obračun cene snabdevanja vodom i omogućio predstavnicima iz opštinske uprave Ivanjica i JKP-a “Vodovod” iz Užica, da vežbaju na praktičnom primeru.

Više detalja i nastavni materijal možete naći ovde.