EU PPF obuke – Pravila EU o procedurama ugovaranja

15. decembar 2018.

Tim projektne jedinice EU PPF8 je tokom novembra i decembra 2018. godine na Zlatiboru i Beogradu održao dva treninga na temu „Javne nabavke u skladu sa pravilima EU (PRAG) koje je uspešno završilo ukupno 22 predstavnika gradskih / opštinskih uprava i javnih preduzeća iz Užica, Požege, Ivanjice, Arilja, i Beograda.

Cilj obuke bio je da predstavnici gradskih / opštinskih uprava i javnih preduzeća unaprede svoje znanje i razumevanje o procedurama nabavke, oblicima i sadržaju standardnih ugovora o radovima i uslugama prema pravilima PRAG-a. Obuka je takođe obuhvatila Fazu planiranja i programiranja IPA II programa i operativnu strukturu za sprovođenje projekata finansiranih od strane EU.

Ove treninge završili su i predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva za evropske integracije i Infrastrukture Železnice Srbije.

Više detalja i nastavni materijal možete naći ovde.