Beograd, 16. mart 2018.

Na drugom po redu sastanku Nadzornog odbora EU PPF8 usvojeni su revidovani početni izveštaj EU PPF8 i metodologije za svaki potprojekat, koje je tim stručnjaka EU PPF8 jedinice pripremio u toku početne faze projekta. Sastanak je održan u prostorijama Ministarstva za evropske integracije. I na njemu su učestvovali članovi Nadzornog odbora: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji (DEU), Ministarstvo za evropske integracije, partneri konzorcijuma Louis Berger i GIZ, kao i predstavnici projektne jedinice EU PPF8.

Na sastanku se takođe govorilo o rezultatima projekta postignutim u proteklih 5 meseci, uključujući izrađenu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Adaptaciju brodske prevodnice u sastavu HE “Đerdap I”, kao i projektne zadatke sa specifikacijama za snimanja i istraživanja terena koja treba da se obave za ukupno šest potprojekata. Nominovanjem članova od strane resornih ministarstva formirane su radne grupe sa ciljem da se osigura efikasna koordinacija aktivnosti i napretka za svaki odabrani potprojekat u oblastima zaštite životne sredine i transporta.

U okviru komponente Jačanja kapaciteta tim projektne jedinice EU PPF8 pripremio je nacrt programa obuke za specijalizovane kurseve, sa odgovarajućim modulima obuke. U narednom periodu uslediće izrada materijala neophodnog za sprovođenje obuka i intenziviraće se realizacija aktivnosti za jačanje kapaciteta. Predložene specijalizovane obuke će se organizovati za direktne korisnike EU PPF8, sa fokusom na teme priprema tehničke dokumentacije za infrastrukturne projekte i njihovu realizaciju. Učešće zaposlenih u resornim institucijama na centralnom i lokalnom (opštine/gradske uprave, JKP) nivou je od velike važnosti za nastavak sa planiranim aktivnostima.

Sledeći sastanak Upravnog odbora održaće se za šest meseci – krajem avgusta 2018.