Kako bi sproveli zadatke u okviru Uslova ugovaranja (ToR) za EU PPF program Delegacija EU, Ministarstvo za evropske integracije (MEI) i CFCU jedinica ugovorili su formiranje EU PPF tima koji čine sledeće projektne jedinice:

  1. EU PPF6 projektna jedinica
  2. EU PPF7 projektna jedinica
  3. EU PPF8 projektna jedinica
  4. EU PPF9 projektna jedinica
  5. EU PP10 projektna jedinica

Glavni cilj formiranih EU PPF projektnih jedinica je da obezbede kompletnu administrativnu, operativnu, logističku i tehničku podršku Ugovaračima projekta (Delegacija EU i CFCU jedinica) kao i glavnom korisniku projekta (MEI), ali i resornim ministarstvima i ostalim zainteresovanim stranama, a sve u skladu sa projektnim aktivnostima koje su detaljno opisane u Uslovima ugovaranja za EU PPF6, EUPPF7, EUPPF8, EU PPF9 I EU PPF10 projekat.

Trenutno se sprovodi pet PPF projekata koji čine EU PPF program:

EU PPF6 – EU pomoć u pripremi projekata – Priprema investicionih projekata / (IPA 2013) / Broj ugovora: 48-00-145/2014/28/EuropeAid/135637/IH/SER/RS

Ovaj projekat implementira konzorcijum koji čine Louis Berger, GIZ, Louis Berger d.o.o I podizvođač EPCCO.</p?

POZICIJA IME I PREZIME KONTAKT
Rukovodilac tima Iljco Jovanoski ijovanoski@ppf.rs
Direktor projekta Mihail Mutenau mmunteanu@louisberger.com
 EU PPF7 – EU pomoć u pripremi projekata / Podrška u IPA programiranju, obukama, i pripremi projekataSupport (IPA 2013) / Broj ugovora: 48-00-00204/2014 28/EuropeAid/137119/IH/SER/RS

Ovaj projekat implementira konzorcijum koji vodi GIZ (International Services – InS) u partnerstvu sa Louis Berger, Louis Berger doo i EPCCO.

POZICIJA IME I PREZIME KONTAKT
Rukovodilac tima Christian Weltzien cweltzien@ppf.rs
Direktor projekta Ognjen Miric ognjen.miric@giz.de
EU PPF8 – EU pomoć u pripremi projekata / (IPA 2014) / Broj ugovora (CRIS)2016/381-052/ EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Ovaj projekat implementira konzorcijum koji čine Louis Berger, GIZ, Stantec, Louis Berger doo i EPCCO.

POZICIJA IME I PREZIME KONTAKT
Zamenik rukovodioca tima Marina Ilic milic@ppf.rs
Direktor projekta Mihail Munteanu mmunteanu@louisberger.com
EU PPF 9 – EU Podrška planiranju / Broj ugovora 2020/415-787 / EuropeAid/139687/DH/SER/RS

Ovaj projekat implementira konzorcijum koji čine SUEZ Consulting (SAFEGE), EGIS, EPEM i KPMG

POZICIJA IME I PREZIME KONTAKT
Rukovodilac tima Darko Jakšić darko.jaksic@suezconsulting.rs
Zamenik rukovodioca tima Miodrag Uljarević miodrag.uljarevic@suez.com
Direktor projekta Željko Tmušić zeljko.tmusic@suez.com
EU PPF 10 – Podrška planiranju, programiranju i koordinaciji u vezi sa EU i drugom finansijskom pomoći — PPF 10 u Srbiji,— PPF 10 u Srbiji, CRIS № 2022/432-695; NEAR/BEG/2021/EA-RP/0078

Ovaj projekat implementira International Consulting Expertise EEIG (ICE) u konzorcijumu sa Business and Strategies in Europe S.A. (B&S) (BE); Kommunalkredit Public consulting GmbH (KPC) (AT); Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est

POZICIJA IME I PREZIME KONTAKT
Rukovodilac tima Fabio Drago fabio.drago@ice-org.eu
Zamenik rukovodioca tima Ivana Staljetović ivana.staljetovic@ice-org.eu
Direktor projekta Sandra Oskoruš sos@ice-org.eu

  

| KONTAKTI

Projektne jedinice EU PPF6 i EU PPF8

New Mill Buidling, Bulevar Vojvode Mišića 15a,
11000 Beograd, Republika Srbija
Tel: +381 (11) 40 40 721
E-mail: info@ppf.rs
Koordinate: 44.797391  20.447134

Uvećaj kartu...

Projektna jedinica EU PPF7

Resavska 28/V, 11000 Beograd,
Republika Srbija
Tel: +381 (11) 364 0514
E-mail: info@ppf.rs
Koordinate: 44.803216  20.460143

Uvećaj kartu...

Projektna jedinica EU PPF9

Resavska 31, 11000 Beograd,
Republika Srbija
Tel: +381 (11) 323 4730
E-mail: info@ppf.rs
Koordinate: 44.8034735 20.464750

Uvećaj kartu...

EU PPF | Projektna jedinica EU PPF10

Dobračina 5, 11000 Begrad, Republika Srbija,
Republika Srbija
Tel: +381 (11) 2628 560 
E-mail: info@ppf.rs
Koordinate: 44.81765 20.45999

Uvećaj kartu...

pon

uto

sre

čet

pet

sub

ned

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nema događaja

Ekološki saveti

Pročitajte ekološke savete naših stručnjaka.

Dalje…

Ekološki kalendar

Pogledajte kalendar važnih eko datuma.

Dalje…

Pročitajte EU PPF blog.

Dalje…

Da li ste znali?

Pročitajte odgovore na često postavljana pitanja.

Dalje…

Mapa projekata

Pogledajte interaktivnu mapu
PPF projekata

Dalje…

Promocija rezultata razvojne pomoći EU Srbiji

Dalje…