| POČETNA FAZA

AKTIVNOST 01 Početni sastanak

AKTIVNOST 02 Mobilizacija i ključnog osoblja

AKTIVNOST 03 Sastanci sa zainteresovanim stranama, organizacija uvodne radionice

AKTIVNOST 04 Analiza trenutne situacije, metodologija i ažuriranje plana rada, uspostavljanje Nadzornog odbora

AKTIVNOST 05 Početni izveštaj

| FAZA REALIZACIJE

AKTIVNOST 1.1 Podržati izradu relevantnih strateških dokumenata za blagovremeno i efektivno programiranje IPA III resursa 

AKTIVNOST 1.2 Podržati razvoj relevantnih operativnih dokumenata neophodnih za efektivno i efikasno programiranje IPA III 

AKTIVNOST 1.3 Periodične analize procesа proširenja i stanje pregovora Srbije za pristupanje EU 

AKTIVNOST 1.4 Periodična analiza dostupnih opcija kroz Ekonomski i Investicioni plan, u vodećoj oblasti i drugim sličnim dokumentima 

AKTIVNOST 1.5 Pripremiti plan apsorpcije, komunikacije i podizanja svesti sa ciljem da promoviše EU i druge regionalne instrumente u Srbiji

AKTIVNOST 1.6 Podrška razvoju strateških dokumenata za planiranje i programiranje, kao i operativnih dokumenata koji mogu biti potrebni u vezi sa mogućnostima koje se pojavljuju u kontekstu Ekonomskog i investicionog plana i drugih regionalnih / multi-državnih opcija

 AKTIVNOST 1.7 Periodična analiza 

AKTIVNOST 1.8 Analizirati metode i efektivnost planiranja, programiranja i implementacije u odnosu na Srbiju učešće u programima Unije

AKTIVNOST 1.9 Analizirati mogućnosti za obezbeđivanje efektivnog uključivanja horizontalnih/unakrsnih pitanja u programiranje i planiranje IPA III i druge razvojne pomoći 

AKTIVNOST 1.10 Periodične analize međunarodnih konvencija i drugih pravnih instrumenata čiji je Srbija potpisnica 

AKTIVNOST 1.11 Periodične analize institucionalne linije i efikasnost koordinacije glavnog korisnika sa MF 

AKTIVNOST 1.12 Analizirati nivo, institucionalne linije i efektivnost saradnje Srbije sa međunarodnim finansijskim institucijama

AKTIVNOST 2.1 Analiza sistema praćenja i izvještavanja o EU i drugoj međunarodnoj razvojnoj pomoći 

AKTIVNOST 2.2 Izrada posebnog izvještaja o potrebama za unapređenje IT mehanizama i rješenja za praćenje i izvještavanje o EU i drugoj međunarodnoj razvojnoj pomoći , i razvој dizajnа IT rešenja 

AKTIVNOST 2.3 Razviti IT rešenja, testirati ih i operacionalizovati (uključujući obuku za njihovu upotrebu) za glavnog korisnika i druge institucije

AKTIVNOST 3.1 Institucionalna analiza potreba korisnika za efikasno planiranje, programiranje, praćenje, izvještavanje i implementaciju IPA i SCF akcija 

AKTIVNOST 3.2 Analiza sistem koordinacije u svim fazama planiranja, programiranja, praćenja, izvještavanja i implementacije za IPA III i drugu pomoć 

AKTIVNOST 3.3 Podrška implementaciji metodologije u okviru rezultata 3.2. 

AKTIVNOST 3.4 Analizirati potrebe i izraditi plan obuke i materijale 

AKTIVNOST 3.5 Sprovođenje obuke

AKTIVNOST 3.6 Analiza i Izveštaj o razvoju sistema pružanja međunarodne razvojne pomoći Srbije trećim zemljama 

AKTIVNOST 3.7 Izrada komunikacionog plana i njegova primena

pon

uto

sre

čet

pet

sub

ned

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nema događaja

Ekološki saveti

Pročitajte ekološke savete naših stručnjaka.

Dalje…

Ekološki kalendar

Pogledajte kalendar važnih eko datuma.

Dalje…

Pročitajte EU PPF blog.

Dalje…

Da li ste znali?

Pročitajte odgovore na često postavljana pitanja.

Dalje…

Mapa projekata

Pogledajte interaktivnu mapu
PPF projekata

Dalje…

Promocija rezultata razvojne pomoći EU Srbiji

Dalje…