| POČETNA FAZA

0.1 Osnivanje projektne kancelarije i mobilizacija tima

0.2 Organizacija početnog sastanka 

0.3 Sastanak sa zainteresovanim stranama

0.4 Uspostavljanje upravnog odbora projekta

0.5 Analiza postojeće situacije 

0.6 Detaljna metodologija i radni plan za svaku komponentu

0.7 Razvoj plana komunikacije i vidljivosti

0.8 Priprema i predaja Početnog izveštaja.

| FAZA REALIZACIJE

Rezultat 1: Proces procene velikih infrastrukturnih projekata poboljšan je u skladu sa nacionalnim sektorskim strategijama i efektivno doprinosi uspostavljanju jedinstvenog mehanizma za određivanje prioriteta svih investicija u infrastrukturnom sektoru nezavisno od izvora finansiranja

1.1 Podrška MEI u uspostavljanju priručnika programskih procedura 

1.2 Podrška MEI u operacionalizaciji metodologije

1.3 Podrška u proceni odabranih projekata

1.4 Procena potreba za obukom i plan razvoja

1.5 Obuka o ocenjivanju infrastrukturnih investicionih projekata (IIP)

1.6  Proveriti sve postojeće instrumente obuhvaćene metodologijom

1.7 Konsultacija sa zainteresovanim stranama i upoređivanje sa šablonima za procenu MFI

1.8 Ažurirati sve postojeće instrumente obuhvaćene metodologijom

1.9 Uspostaviti digitalnu platformu i distribuirati ažurirane instrumente korisnicima/predlagačima projekta

1.10 Pregled trenutnih i predloženih infrastrukturnih sektora i investicionih projekata

1.11 Osigurati se da se zainteresovane strane slažu sa kriterijumima za izbor i instrumentima ocenjivanja

1.12 Proceniti predložene sektore i investicione projekte

1.13 Organizovati proces konsultacija sa resornim ministarstvima o prioritetima ulaganja

1.14 Uspostaviti ažuriranu listu prioritetnih sektora i projekata

Rezultat 2: Tehnička i projektna dokumentacija za finansijski održive infrastrukturne projekte u sektorima za lokalni/urbani razvoj životne sredine i drugih infrastrukturnih sektora (prema odluci upravnog odbora projekta) pripremljeni su za finansiranje putem pretprisutne/pristupne pomoći EU, multilateralnih međunarodnih finansijskih institucija i/ili drugih donatora koji rade prema EU standardima, uključujući transparentne procedure javnih nabavki

2.1 Prethodne studije izvodljivosti

2.2 Generalni projekti

2.3 Prikupljanje podataka i aktivnosti na terenu

2.4 Priprema studija izvodljivosti uključujući idejne projekte

2.5 Priprema analize troškova i koristi

2.6 Priprema procene uticaja na životnu sredinu

2.7 Priprema detaljnog projekta za infrastrukturu

2.8 Priprema tenderske dokumentacije

Rezultat 3: Ojačani su kapaciteti vodećeg korisnika i drugih zainteresovanih strana u centralnoj i lokalnoj administraciji Srbije koji se bave strateškim planiranjem, razvojem i implementacijom infrastrukturnih investicija

3.1 Obuka i mentorstvo osoblja institucija korisnika projekta

3.2 Specijalizovani treninzi, koji pružaju formalnu sertifikacionu kvalifikaciju za minimum 25 učesnika

3.3 Studijsko putovanje u zemlje članice EU za minimum 25 učesnika

pon

uto

sre

čet

pet

sub

ned

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nema događaja

Ekološki saveti

Pročitajte ekološke savete naših stručnjaka.

Dalje…

Ekološki kalendar

Pogledajte kalendar važnih eko datuma.

Dalje…

Pročitajte EU PPF blog.

Dalje…

Da li ste znali?

Pročitajte odgovore na često postavljana pitanja.

Dalje…

Mapa projekata

Pogledajte interaktivnu mapu
PPF projekata

Dalje…

Promocija rezultata razvojne pomoći EU Srbiji

Dalje…