U Vrbasu je u sredu organizovan javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja od posebne namene, dela Hidrosistema DTD, odnosno plana remedijacije i revitalizacije šest kilometara vodotoka koji prolazi kroz Vrbas. Prezentaciju plana pred predstavnicima lokalne samouprave, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine kao nosioca ovog projekta, Zavoda za urbanizam, JVP „Vode Vojvodine“, političkih i civilnih organizacija, i zainteresovanih građana izveli su članovi ekspertskog tima PPF8 EU, koji je vršio terenske analize i pripremu projekta. Izradi Nacrta prethodila su brojna istraživanja i uzorkovanje sedimenata vode i zemljišta putem hemijskih analiza. Urađeno je 130 uzoraka.

Izvor vesti:
VRBAS.net

Detalji projekta:
Remedijacija velikog Bačkog Kanala (III faza)