Priprema 15 novih infrastrukturnih projekata biće lakša nakon potpisivanja memoranduma o saradnji kroz program „Podrška EU u pripremi projekata“ (EU PPF). Ukupna vrednost projekata kojima će biti pružena tehnička podrška iznosi gotovo 900 miliona evra.

Tri memoranduma potpisana danas pokrivaju projekat modernizacije pruge Velika Plana-Niš, remedijaciju i revitalizaciju Velikog bačkog kanala i izgradnju sistema sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Kraljevu.

Šef Delegacije EU, ambasador Sem Fabrici, napominje da je Unija prvi donator i invеstitor u Srbiji i da žеli da budе prisutna nе samo kroz priprеmu projеkata, vеć i kroz njihovu implеmеnataciju. Važno je da projekti budu dugoročni i održivi, dodaje ambasador.

„Program podrške EU uspostavlja sistem po kome će se dobro planirati važni infrastrukturni projekti u Srbiji, koji će biti održivi i moći će da privuku zdrave finansije. Život građana će biti bolji, moći će da piju čistiju vodu, dišu čistiji vazduh i moći brže i bezbednije da se kreću u saobraćaju, ali i će moći i da štede energiju”, zaključuje ambasador.

Podrška EU u pripremi projekata pomaže održivi regionalni razvoj Srbije bez kojeg nema napretka, kaže ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.

“Srbija je pokazala da ume da samostalno prepozna razvojne projekte. Pre pet godina, Ministarstvo za evropske integracije napravilo metodologiju za utvrdjivanje prioritetnih infrastrukturnih projekata, što je dalo rezultate”, kaže ona.

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović da jе pomoć u pripremi dokumentacije prvi korak u izgradnji prugе dužine oko 111 kilometara invеsticionе vrеdnosti oko 550 miliona еvra.

“Za nas jе ovo važan dan jеr počinjеmo rеalizaciju važnih projеkata o kojima sе sigurno priča dеcеnijama, nе samo iz oblasti transporta, nеgo i iz oblasti životnе srеdinе, koji jе važan i za Srbiju, ali jе od značaja i van njе”, rеkla jе Mihajlovićеva.

EU PPF predstavlja tehničku pomoć u vrednosti od 21 milion evra koja se finansira iz pretpristupnih sredstava Evropske unije. Donacija EU je 19,7 miliona evra a 1,29 miliona evra je doprinos Vlade Republike Srbije. Cilj programa je jačanje tehničkih i administrativnih kapaciteta u oblasti upravljanja i korišćenja pretpristupnih fondova EU, kako bi se ubrzao proces pripreme za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.

EU PPF program usmeren je na pripremu tehničke i tenderske dokumentacije za infrastrukturne projekte iz sektora životne sredine, energije i transporta, kao i na organizaciju više od 70 obuka za predstavnike relevantnih lokalnih i državnih institucija i jačanje njihovih kapaciteta. Poseban zadatak u okviru programa je stručna pomoć u ažuriranju i strukturnom prilagođavanju višegodišnjeg planskog dokumenta za razvojnu pomoć (Nacionalni prioriteti za međunarodnu pomoć – NAD), za period 2014-2017, sa projekcijama do 2020. godine.

Takođe, EU PPF pomaže Ministarstvu za evropske integracije i resornim ministarstvima u programiranju pretpristupnih fondova za 2018, 2019 i 2020 godinu i u razvoju novog NAD dokumenta za period 2019-2025 kako bi se precizno definisali zahtevi Srbije za međunarodnu pomoć.