OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU „KRALJEVO“

SISTEM SAKUPLJANJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U GRADU KRALJEVU
(Grad Kraljevo i pripadajuće opštine)
EU PPF6/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Sektor: Zaštita životne sredine/Upravljanje otpadnim vodama

Grad Kraljevo se nalazi u centralnom delu Republike Srbije, u Raškom okrugu, na ušću reke Ibar u Zapadnu Moravu.

Kanalizacioni sistem Grada Kraljeva obuhvata Kraljevo sa 6 pripadajućih naselja (Ribnica, Grdica, Čibukovac, Jarčujak, Kovanluk, Kovači) i 9 okolnih sela (Mataruška Banja, Žiča, Ratina, Konarevo, Adrani, Dragošinjci, Metikoši, Mataruge i Progorelica), pri čemu formira aglomeraciju Kraljeva sa približno 90.000 stanovnika (popis iz 2011).

Kanalizaciona mreža postoji u svim naseljenim mestima ove aglomeracije i otpadne vode se izlivaju u recipijente, tj. reke Zapadnu Moravu i Ibar bez adekvatnog prečišćavanja. Neka naselja još nisu povezana na kanalizacionu mrežu. Veći deo postojećeg kanalizacionog sistema je u lošem stanju, sa visokim stepenom infiltracije.

  • Poboljšanje zaštite životne sredine i stvaranje uslova za ekološki prihvatljiv i održiv razvoj;
  • Unapređenje kvaliteta vode u rekama Zapadna Morava i Ibar i njihova zaštita od štetnih efekata nekontrolisanih i direktnih ispusta otpadnih voda;
  • Manja zagađenost i bolji kvalitet površinskih i podzemnih voda, kao i rečnog sedimenta;
  • Poboljšanje kvaliteta životne sredine posrednim uticajima, poboljšanom sanitarnom zaštitom i smanjenjem rizika po javno zdravlje za građane naselja nizvodno od ušća reke Ibar u Zapadnu Moravu.
  • Izgradnju dve nove pumpne stanice.

U okviru EU PPF programa, tim stručnjaka projektne jedinice EU PPF6 je pripremio:

  • Plan nabavke – završen u januaru 2018;
  • Tendersku dokumentaciju za izvođenje radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u Gradu Kraljevu – maj 2018;
  • Tendersku dokumentaciju za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacione mreže za otpadne i atmosferske vode u Gradu Kraljevu – jun 2018;
  • Propratni program obuke za jačanje administrativnog, upravljačkog i operativnog kapaciteta učesnika projekta – U TOKU.

Klikom na taster ispod možete preuzeti ili pregledati dokument sa osnovnim informacijama o projektu. Dokumente možete slobodno preuzeti i dalje distribuirati za individualnu upotrebu. Komercijalna reprodukcija i distribucija fotografija i drugih materijala nije dozvoljena bez dozvole EU PPF.

Preuzmite dokument…

Klikom na taster(e) ispod možete pogledati projektne galerije. Fotografije iz galerija su slobodne za individualnu upotrebu. Komercijalna reprodukcija i distribucija fotografija i drugih materijala nije dozvoljena bez saglasnosti EU PPF.

Galerija

pon

uto

sre

čet

pet

sub

ned

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nema događaja

Da li ste znali?

Pročitajte odgovore na često postavljana pitanja.

Dalje…

Mapa projekata

Pogledajte interaktivnu mapu
PPF projekata

Dalje…

Promocija rezultata razvojne pomoći EU Srbiji

Dalje…