OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU „KRALJEVO“

SISTEM SAKUPLJANJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U GRADU KRALJEVU
(Grad Kraljevo i pripadajuće opštine)
EU PPF6/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Sektor: Zaštita životne sredine/Upravljanje otpadnim vodama

Grad Kraljevo se nalazi u centralnom delu Republike Srbije, u Raškom okrugu, na ušću reke Ibar u Zapadnu Moravu.

Kanalizacioni sistem Grada Kraljeva obuhvata Kraljevo sa 6 pripadajućih naselja (Ribnica, Grdica, Čibukovac, Jarčujak, Kovanluk, Kovači) i 9 okolnih sela (Mataruška Banja, Žiča, Ratina, Konarevo, Adrani, Dragošinjci, Metikoši, Mataruge i Progorelica), pri čemu formira aglomeraciju Kraljeva sa približno 90.000 stanovnika (popis iz 2011).

Kanalizaciona mreža postoji u svim naseljenim mestima ove aglomeracije i otpadne vode se izlivaju u recipijente, tj. reke Zapadnu Moravu i Ibar bez adekvatnog prečišćavanja. Neka naselja još nisu povezana na kanalizacionu mrežu. Veći deo postojećeg kanalizacionog sistema je u lošem stanju, sa visokim stepenom infiltracije.

  • Poboljšanje zaštite životne sredine i stvaranje uslova za ekološki prihvatljiv i održiv razvoj;
  • Unapređenje kvaliteta vode u rekama Zapadna Morava i Ibar i njihova zaštita od štetnih efekata nekontrolisanih i direktnih ispusta otpadnih voda;
  • Manja zagađenost i bolji kvalitet površinskih i podzemnih voda, kao i rečnog sedimenta;
  • Poboljšanje kvaliteta životne sredine posrednim uticajima, poboljšanom sanitarnom zaštitom i smanjenjem rizika po javno zdravlje za građane naselja nizvodno od ušća reke Ibar u Zapadnu Moravu.
  • Izgradnju dve nove pumpne stanice.

U okviru EU PPF programa, tim stručnjaka projektne jedinice EU PPF6 je pripremio:

  • Plan nabavke – završen u januaru 2018;
  • Tendersku dokumentaciju za izvođenje radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u Gradu Kraljevu – maj 2018;
  • Tendersku dokumentaciju za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacione mreže za otpadne i atmosferske vode u Gradu Kraljevu – jun 2018;
  • Propratni program obuke za jačanje administrativnog, upravljačkog i operativnog kapaciteta učesnika projekta – U TOKU.

Klikom na taster ispod možete preuzeti ili pregledati dokument sa osnovnim informacijama o projektu. Dokumente možete slobodno preuzeti i dalje distribuirati za individualnu upotrebu. Komercijalna reprodukcija i distribucija fotografija i drugih materijala nije dozvoljena bez dozvole EU PPF.

Preuzmite dokument…

Klikom na taster(e) ispod možete pogledati projektne galerije. Fotografije iz galerija su slobodne za individualnu upotrebu. Komercijalna reprodukcija i distribucija fotografija i drugih materijala nije dozvoljena bez saglasnosti EU PPF.

Galerija

pon

uto

sre

čet

pet

sub

ned

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Nema događaja

Ekološki saveti

Pročitajte ekološke savete naših stručnjaka.

Dalje…

Ekološki kalendar

Pogledajte kalendar važnih eko datuma.

Dalje…

Pročitajte EU PPF blog.

Dalje…

Da li ste znali?

Pročitajte odgovore na često postavljana pitanja.

Dalje…

Mapa projekata

Pogledajte interaktivnu mapu
PPF projekata

Dalje…

Promocija rezultata razvojne pomoći EU Srbiji

Dalje…