| OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU „LOZNICA“

SISTEM SAKUPLJANJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U GRADU LOZNICI
(Grad Loznica i pripadajuća naselja)
EU PPF6/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Sektor: Zaštita životne sredine/Upravljanje otpadnim vodama

Loznica je grad u Mačvanskom okrugu na zapadu Srbije. Prema popisu iz 2011. godine, opština Loznica sa površinom od 612 km2, ima 86.413 stanovnika.

Aglomeracija Loznice obuhvata oko 40.000 stanovnika od kojih je 92% trenutno povezano na sistem javnog vodosnabdevanja, a samo 54.8% stanovištva je priključeno na kanalizacionu mrežu. Kanalizaciona mreža je uglavnom razvijena u urbanim delovima Loznice i Banje Koviljače sa ukupnom dužinom od oko 94 km. Mreže sakupljanja otpadnih voda u Loznici i Banji Koviljači funkcionišu kao kombinovani sistemi za atmosferske i sanitarne otpadne vode, sa niskim stepenom infiltracije. Proširenje kanalizacione mreže u naseljima gde ne postoji kanalizacija ili je slabo razvijena, kao što su Baščeluci, Krajišnici, Runjani, Voćnjak i Ploča, planirano je u okviru projekta za Loznicu.

 • Poboljšanje zaštite životne sredine i zaštita vodenih resursa od štetnih efekata nekontrolisanih ispusta sanitarnih i industrijskih otpadnih voda;
 • Poboljšanje kvaliteta životne sredine posrednim uticajima, poboljšanom sanitarnom zaštitom i smanjenjem rizika po javno zdravlje za građane proširenjem postojeće kanalizacione mreže za otpadne i atmosferske vode;
 • Prevencija daljeg zagađenja reke Štire kao i prekograničnog rečnog toka Drine, od neprečišćenih ispusta otpadnih voda.

U okviru EU PPF programa, tim stručnjaka projektne jedinice EU PPF6 će pripremiti:

 • Preliminarni projektni izveštaj – završen u avgustu 2018;
 • Idejno rešenje za CPOV i za mrežu sakupljanja otpadnih voda – februar 2019
 • Studiju izvodljivosti sa idejnim projektom za PPOV – februar 2019;
 • Studiju o proceni uticaja na zaštitu životne sredine (EIA studija) – mart 2018;
 • Projekat za građevinsku dozvolu za sistem sakupljanja otpadnih voda – maj 2018;
 • Projekat za izvođenje radova za sistem sakupljanja otpadnih voda – jun 2019;
 • Tendersku dokumentaciju za izvođenje radova na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u gradu Loznica – jul 2019;
 • Tendersku dokumentaciju za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacione mreže za otpadne i atmosferske vode u gradu Loznici – jul 2019;
 • Propratni program obuke za jačanje administrativnog, upravljačkog i operativnog kapaciteta učesnika projekta – U TOKU.

Klikom na taster ispod možete preuzeti ili pregledati dokument sa osnovnim informacijama o projektu. Dokumente možete slobodno preuzeti i dalje distribuirati za individualnu upotrebu. Komercijalna reprodukcija i distribucija fotografija i drugih materijala nije dozvoljena bez dozvole EU PPF.

Preuzmite dokument…

Klikom na taster(e) ispod možete pogledati projektne galerije. Fotografije iz galerija su slobodne za individualnu upotrebu. Komercijalna reprodukcija i distribucija fotografija i drugih materijala nije dozvoljena bez saglasnosti EU PPF.

Galerija

pon

uto

sre

čet

pet

sub

ned

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nema događaja

Ekološki saveti

Pročitajte ekološke savete naših stručnjaka.

Dalje…

Ekološki kalendar

Pogledajte kalendar važnih eko datuma.

Dalje…

Pročitajte EU PPF blog.

Dalje…

Da li ste znali?

Pročitajte odgovore na često postavljana pitanja.

Dalje…

Mapa projekata

Pogledajte interaktivnu mapu
PPF projekata

Dalje…

Promocija rezultata razvojne pomoći EU Srbiji

Dalje…