Proces evropskih integracija Srbije i saradnja sa institucijama Evropske unije bile su glavne teme šefa Delegacije EU u Srbiji, ambasadora Emanuelea Žiofrea i ministra za evropske integracije Jadranke Joksimović.

Joksimović je poželevši sagovorniku uspešan mandat u našoj zemlji, izrazila uverenje da će EU i Srbija nastaviti da ostvaruju aktivnosti koje vode ubrzanju našeg evropskog puta.

„Vlada Srbije ubrzano sprovodi reforme koje vode dostizanju merila neophodnih za dinamičniji pristupni proces. Već smo dosegli kriterijume za otvaranje klastera 3 – Konkurentnost i inkluzivni rast i klastera 4 – Zeleni dogovor i održiva povezanost, a posebno se radi na daljem unapređenju vladavine prava i ostalih elemenata neophodnih za veću demokratizaciju društva u okviru otvorenog klastera 1 – Osnove“, rekla je ministar.

Ona je istakla da revidirana metodologija politike proširenja EU podrazumeva veću političku uključenost u sam proces, kao i odgovornost, ključnih institucija država kandidata.

Kako je podvukla, Delegacija EU će, stoga, u srpskim najvišim zvaničnicima i ubuduće imati partnere sa kojima će raditi na ubrzanju pristupnih pregovora, a samim tim i na jačanju kredibiliteta samog procesa proširenja i na Zapadnom Balkanu i u samoj EU.

Joksimović je posebno ukazala na značaj veoma uspešne saradnje sa Delegacijom EU i EK u programiranju i praćenju realizacije projekata finansiranih iz pretpristupnih fondova EU, imajući u vidu da je njihov prevashodni cilj da pomognu Srbiji da sprovede najzahtevnije reforme na što efikasniji i ekonomičniji način.

Kako je saopšteno iz Ministarstva za evropske integracije novi šef Delegacije EU Emanuele Žiofre zahvalio je ministru na srdačnoj dobrodošlici i potvrdio da je njegov mandat da podrži pristupanje Srbije Evropskoj uniji, što je cilj kako Srbije, tako i EU i njenih država članica.

„U suočavanju sa izazovima u budućnosti i izgradnji inkluzivne, održive, bezbedne i prosperitetne budućnosti Srbija će biti jača sa Evropskom unijom i Unija će biti jača sa Srbijom“, izjavio je Žiofre.

Izrazio je svoju posvećenost podršci naporima vlasti da sprovedu ključne reforme u oblastima vladavine prava, ekonomije i životne sredine koje će ojačati Srbiju i ubrzati njeno pristupanje EU.

Joksimović je potom na odvojenom sastanku, Emanueleu Žiofreu predstavila i koordinatore šest pregovaračkih klastera u okviru pregovaračke strukture Vlade Srbije. Ministar je naglasila da očekuje konkretan i značajan napredak u pregovorima o članstvu, koji treba da bude rezultat rada Vlade u svim reformskim oblastima, a posebno u klasteru 1 – Osnove.

Šef Delegacije EU tom prilikom zahvalio je i na prilici da se odmah na početku svog mandata upozna sa novom pregovaračkom strukturom Srbije, sa čijim predstavnicima će kontinuirano i direktno sarađivati na dostizanju merila iz pristupnog procesa.

Izvor: Europa.rs