Савет је данас постигао договор (општи приступ) о уредби Механизма за прекогранично прилагођавање угљеника – једном од кључних елемената пакета „Спремни за 55” Европске уније.

Основни циљ ове мере је да се спречи пропуштање ЦО2. Осим тога, ова мера ће подстаћи партнерске земље да успоставе политике о одређивању цена угљеника у циљу борбе против климатских промена.

Механизам за прекогранично прилагођавање угљеника (ЦБАМ) стога таргетира увоз производа са великим отиском ЦО2, у складу са међународним правилима трговине, како би се спречило да смањење емисије гасова стаклене баште ком ЕУ тежи буде надомешћено производима који потичу из земаља ван ЕУ у којима су климатске политике мање амбициозне него у Европској унији. Осим тога, Механизам ће помоћи да се спречи премештање производње или увоз производа са великим отиском угљеника.

ЦБАМ ће таргетирати производе из следећих сектора: цемент, алуминијум, ђубрива, производња електричне енергије, гвожђе и челик.

„Договор о Механизму за прекогранично прилагођавање угљеника у Савету је победа европске климатске политике. Овај Механизам ће бити алат за убрзање декарбонизације наше индустрије, док ће истовремену нашу индустрију штитити од компанија из земаља са мање амбициозним климатским циљевима. Осим тога, Механизам ће подстаћи друге државе да постану одрживије и да смање емисије. Коначно, овај Механизам је у складу са нашом амбициозном европском стратегијом за убрзање европске енергетске независности“, рекао је Бруно Ле Мер, министар економије, финансија и опоравка Француске.

„ЦБАМ“ је осмишљен тако да функционише паралелно са Системом за трговање емисијама ЕУ (ЕУ ЕТС), и да одражава и допуњује његово функционисање у погледу робе која се увози. ЦБАМ ће постепено заменити постојеће механизме Европске уније за отклањање ризика од пропуштања ЦО2.

У поређењу са иницијалним предлогом Комисије, Савет се одлучио за већу централизацију управљања механизмом „ЦБАМ“, тамо где она има смисла и где доприноси већој ефикасности. На пример, нови регистар увозника у оквиру механизма ЦБАМ ће бити централизован на нивоу ЕУ.

Савет такође предвиђа минимални праг који ослобађа од обавезе ЦБАМ пошиљке чија је вредност мања од 150 евра. Овом мером би се упростила администрација, јер би у ту категорију спадала око једна трећина пошиљака, а њихова укупна вредност и количина представљају занемарљив део емисије гасова стаклене баште.

Наредни кораци

Савет тек треба да оствари довољан напредак у погледу низа питања која су уско повезана са механизмом ЦБАМ, а нису део нацрта правног текста ЦБАМ уредбе. Ово се посебно односи на постепено укидање бесплатних дозвола додељених индустријским секторима обухвац́еним ЦБАМ-ом и успостављених директивом за ЕУ ЕТС, и одговарајуц́их решења за ограничавање евентуалног пропуштања угљеника из извоза, како би се осигурали економска ефикасност, еколошки интегритет и компатибилност ЦБАМ са Светском трговинском организацијом (СТО).

Поред тога ће се разматрати још два питања:

  • Предлози Комисије за сопствена средства, засновани, између осталог, на приходима од продаје ЦБАМ сертификата, који су на разматрању до 1. јула 2022. године, у складу са међуинституционалним споразумом од 16. децембра 2020. године;
  • Савет је констатовао значај вец́е међународне сарадње са трећим земљама, укључујући успостављање, паралелно са ЦБАМ-ом, климатског клуба у ком би се расправљало и подстакло усвајање политика одређивања цена угљеника.

Када довољан напредак буде постигнут у Савету, Савет ће започети преговоре са Европским парламентом, након што Европски парламент дефинише свој став.

Контекст

Комисија је 14. јула 2021. представила предлог уредбе којом се успоставља Механизам за прекогранично прилагођавање угљеника. Циљ овог механизма је да реши питање пропуштања угљеника изазваног асиметричним климатским политикама земаља које нису чланице ЕУ (у којима су политике борбе против климатских промена мање амбициозне од политике ЕУ). Примена ЦБАМ-а би спречила да се напори уније на смањењу емисија надокнаде повец́ањем емисија ван уније због пресељења производње у земље које нису чланице ЕУ или повец́аног увоза производа који имају велики отисак ЦО2.

Технички рад на предлогу одвија се у ађхок радној групи за ЦБАМ, коју је Савет успоставио специјално у сврху преговора о предлогу. На седници 7. децембра 2021, Савет ЕЦОФИН је примио к знању извештај о напретку Председништва.

Извор: Еuropa.rs