Београд, 18. април 2018.

Представници ДЕУ, JASPERS-а, Министарства за европске интеграције (МЕИ), Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде МПШВП – Републичка дирекција за воде (РДВ), ЈВП Србијаводе и чланови тима ЕУ ППФ6 састали су се у просторијама МЕИ, како би разговарали о напретку и планираним активностима за наредни период за одабране пројекте у оквиру ЕУ ППФ6: Велика Морава, Лозница и Панчево.

За пројекат Велика Морава је договорено је будуће ажурирање Пројектног задатка и израда структуре Прелиминарног пројектантског извештаја (ППИ) у циљу добијања јаснијег увида у то како ће изгледати коначна верзија ППИ. Овај извештај ће се користити као кључни документ на основу кога ће се дискутовати о даљем развоју пројекта. Представници Србијаводе су нагласили да је пројекат Велика Морава у потпуности у складу са дугорочном стратегијом Србије о управљању водама и од изузетно високог друштвено-економског значаја за целу земљу, јер ће се њиме обезбедити концепт мониторинга и SCADA система за интегрисано управљање речним сливом Велике Мораве.

У току је прикупљање података и испитивање на терену за пројекат Лозница. Започето је геодетско снимање система отпадних вода у Лозници као и мерење и узорковање протока, а припремљен је и нацрт демографске анализе. Израда ППИ је у току и његов завршетак се очекује крајем јуна 2018.

Добијена документација за Град Панчево је доста детаљна што ће омогућити бољи увид и разумевање постојећег стања. Прикупљање података и израда ППИ је у току. ППИ ће бити завршен крајем јула 2018.