Београд, 8. октобар 2019.

Састанак Радне групе за Пројекат енергетске ефикасности у Београду и Пројекат Хитне помоћи одржан је данас са представницима Министарства за европске интеграције (МЕИ), Министарства рударства и енергетике (МРЕ), Заједничке помоћи за подршку пројектима у европским регијама (JASPERS), Делегације Европске уније у Републици Србији (ДЕУ), Регионалне агенције за развој и европске интеграције Београд (РАРЕИ), Библиотеке града Београда (БГБ), Градског завода за хитну медицинску помоћ (ХП), Завода за здравствену заштиту студената (ЗЗЗЗС) и пројектног тима ЕУ ППФ6 у просторијама МЕИ и завршен обиласком зграде ХП.

Циљ састанка било је представљање налаза из нацрта Студије оправданости и анализе трошкова и користи за ХП и Претходне студије оправданости (ПСО) за Библиотеку града Београда, Студентску поликлинику и Стационар (Пројекат енергетске ефикасности у Београду), које је припремио тим ЕУ ППФ6 у оквиру израде техничке документације za њихову термалну рехабилитацију.

Тим JASPERS-а приметио је да предложене мере за све четири зграде осим енергетске ефикасности садрже и многе друге које ће допринети њиховој потпуној рехабилитацији, кроз различите врсте потребних радова и изградњу додатног простора. Тим ЕУ ППФ6 је потврдио да су циљеви овог пројекта шири од унапређења енергетске ефикасности те да би се реализацијом предложених мера побољшали животни и радни услови, квалитет пружања услуга и јачања капацитета, одрживост зграде, са фокусом на побољшање енергетске ефикасности ових јавних објеката. МЕИ и ДЕУ у потпуности подржавају овај пројекат и његове циљеве. Стога је обим свих потенцијалних интервенција на овим зградама већ програмиран у оквиру Годишњег акционог програма за Републику Србију за 2018., ЕУ за заштиту животне средине и климе.

У погледу имовинско-правних питања, правни статус Библиотеке града Београда је разрешен и у току је процедура добијања грађевинске дозволе док су преостале три зграде у процесу решавања различитих правних питања у вези са имовином.

Овом приликом ЕУ ППФ6 тим је такође представио уштедe на основу алтернативних решења реновирања и унапређења енергетског разреда за сваку зграду и постигнути резултати су упоређени са принципом свеобухватне обнове. Иако принцип свеобухватне обнове тј. достизање највиших енергетских разреда није постигнут, како су зграде којима се бави пројекат ЕЕ Београд у систему заштите споменика културе, укупна уштеда енергије од 66% показује да је потенцијал уштеде потпуно искоришћен. У наредном периоду пројектни тим ЕУ ППФ6 ће припремити финансијску и економску анализу за сваки објекат посебно према методологији одобреној од стране JASPERS-а.

Представници JASPERS-а и остали учесници су након састанка посетили зграду ХП ради бољег увида у тренутно стање објекта и неопходност спровођења мера које су предвиђене пројектом. Представници ХП су презентовали недостатке зграде, као и планове за даљи развој, као што је обезбеђење бољих радних услова за особље које ради у Кол центру и проширење Центра за едукацију.