Београд, 16. октобар 2019.

ЕУ ППФ обукеинфраструктурни пројекти из области отпадних вода

Тим стручњака пројектне јединице ЕУ ППФ6 одржао је другу по реду обуку Припрема тендерске документације за инфраструктурне пројекте у области отпадних вода по FIDIC условима уговора” коју је успешно завршило 18 представника Министарства за европске интеграције, Министарства финансија – Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, и Министарства заштите животне средине, 6 представника градских / општинских управа Блаца, Лознице и Панчева и десет представника ЈКП-а из Блаца, Краљева, Лознице и Новог Сада.

Циљ обуке био је да учесници унапреде своје знање о процесу припреме тендерске документације за инфраструктурне пројекте у области отпадних вода, овог пута упознавањем са моделом и структуром уговора према PRAG-у и FIDIC-у. PRAG (Практични водич за уговорне поступке за спољне мере ЕК) су примењива процедурална упутства/правила везана за набавку у случају пројеката који се (су)финансирају из ИПА фондова изузев у случају инфраструктурних пројеката који су већи од 5 милиона евра где се препоручује примена FIDIC услова уговарања.

Подела улога и одговорности, као и управљање променама које се бави различитим аспектима измена током спровођења уговора, детаљно су разрађени у склопу управљања уговором. Поред прегледа најкритичнијих налаза и препорука за припрему тендера, учесници су такође имали прилику да науче најчешће грешке у изради тендерске документације. У фокусу послеподневне сесије били су кључни елементи FIDIC услова уговора и преглед најважнијих чланова и процедура за пројекте из области отпадних вода

Више детаља и наставни материјал можете наћи овде.