ЕУ ППФ обукеинфраструктурни пројекти из области заштите животне средине

Београд, 24. септембар 2019.

Тим стручњака пројектне јединице ЕУ ППФ6 одржао је 24. септембра обуку Припрема тендерске документације за инфраструктурне пројекте из сектора отпадних вода”.

Учесници обуке стекли су основна знања о процесу припреме тендерске документације за инфраструктурне пројекте у области отпадних вода. Предавачи су посебну пажњу посветили  правилима која се тичу “Упутства за понуђаче” као и основних критеријума за избор понуђача. Детаљно су обрађени и објашњени најважнији технички и административни захтеви за припрему квалитетне понуде: израда Техничких спецификација и садржај Захтева наручиоца. Полазници су такође имали прилику да се упознају са главним изазовима везаним за усклађивање различитих делова тендерске документације у један кохерентан документ, као и са уобичајеним грешкама у процесу припреме тендера које касније могу довести до непрецизних и нејасних односа између уговорних страна.

На обуци је учествовало 14 представника ресорних министарстава (МЕИ, МФ/СУФП), седам представника градских/општинских управа Блаца, Бруса, Лознице и Панчева и пет представника ЈКП-а из Блаца и Лознице.

Више детаља и наставни материјал можете наћи овде.