Београд, 5. новембар 2019.

ЕУ ППФ обукеИнфраструктурни пројекти у области енергетске ефикасности

Данас је одржана друга по реду специјализована обука на тему „Планирање, програмирање и финансирање инфраструктурних пројеката из области енергетске ефикасности“ на којој су учествовала 42 државна службеника из надлежних Министарства и градске/општинске управе.

Тренери и предавачи пројектног тима ЕУ ППФ6 су учесницима представили чињенице о тренутном стању у области енергетске ефикасности као и енергетске циљеве ЕУ до 2030. које се односе на 32,5% уштеде у потрошњи енергије. Темељно су описани  и извори финансирања, финансијски механизми као и неопходне процедуре за приступ и коришћење фондова ЕУ за инфраструктурне пројекте у овој области.

Полазници обуке су имали прилику да се упознају са искуствима државе чланице ЕУ из региона, Хрватске и Словеније. Посебан акценат стављен је на Програмирање инфраструктурних пројеката ЕЕ на националном нивоу и планирање оваквих пројеката на локалном нивоу. Тачније представљен је пример програма темељне енергетске обнове зграда у јавном сектору у Хрватској, којим су остварени циљеви ЕУ директиве о енергетској ефикасности о постизању 3% годишње енергетске обнове зграда које су у власништву државе или које она користи, путем модела уговарања енергетских перформанси или грађевинских радова.

Касније је такође представљен успешан пример програма енергетске обнове зграда у јавном сектору у Љубљани, са детаљним описом услова и критеријума за успешне пројекте ЕЕ где је од суштинског значаја правилно одређивање трошкова снабдевања енергијом и трошкова одржавања енергетских система.

Више детаља и наставни материјал можете наћи овде.