Београд, 23. мај 2019.

Састанак Радне групе за пољопривреду и рурални развој одржан је 23. маја 2019. године у просторијама Палате Србија с циљем да се подржи дискусија о идентификованим приоритетима и мерама у сектору пољопривреде и руралног развоја. Министарство за европске интеграције и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде организовали су састанак Секторске радне групе у партнерској сарадњи како би представили и покренули дискусију са донаторском заједницом о садржају и главним темама Ситуационе анализе Сектора за пољопривреду и рурални развој и приоритетима и мерама идентификованим у оквиру свеобухватног процеса развоја новог вишегодишњег планског документа за период 2019-2025.

Припрему документа покренуло је Министарство за европске интеграције заједно са Министарством за пољопривреду, шумарство и водопривреду и осталим релевантним институцијама у сектору. Циљ документа је да допринесе ефикаснијем планирању јавних политика у оквиру Сектора пољопривреде и руралног развоја, које представљају основу за економски развој и помажу Србији да испуни економске и политичке услове за приступање Европској унији. Овај документ заснива се на државној политици и његова сврха је да управља расподелом донаторских средстава за спровођење националних стратешких реформи. Главни фокус у развоју документа био је на изради Ситуационе анализе сектора која садржи свеобухватан преглед сектора и даје оцену тренутне ситуације у сектору, како би се аргументовале одлуке које се односе на усмеравање донаторске помоћи за спровођење националних реформи.

Током састанка Министарство за европске интеграције представило је сврху, области и процес развоја новог вишегодишњег планског документа за период до 2025. године, укључујући и презентацију тренутне ситуације  у области координационих механизама за међународну помоћ, и предлог за унапређење и функционисање механизма рада Секторске радне групе у будућности. Водеће институције у сектору фокусирале су се на представљање тренутне ситуације у сектору, главне изазове и потребе, и детаљније представиле идентификоване приоритете и мере у сектору пољопривреде и руралног развоја према којима ће се усмеравати инвестиције међународне помоћи у периоду до 2025. године.

Састанку су присуствовали представници следећих донаторских организација: Амбасаде Јапана, Делегације ЕУ у Републици Србији, Светске банке, Амбасаде Шпаније, ГИЗ, Амбасаде Сједињених Америчких Држава, УН ФАО, УН, Амбасаде Немачке, Амбасаде Холандије, Амбасаде Шведске, Амбасаде Кореје и UN Women.

Галерија