Београд, 27. мај 2019. 

Трећи састанак Радне групе био је посвећен дискусији о приоритетној реформи енергетског сектора. Састанак је одржан 27. маја 2019. године, и покренуо је дискусију између Министарства рударства и енергетике и донаторске заједнице на тему главних особина Ситуационе анализе Секторе за енергетику и процена које су идентификоване унутар обимног процеса развоја новог вишегодишњег планског документа за период 2019-2025.

Припрему документа покренуло је Министарство за европске интеграције заједно са Министарством рударства и енергетике и осталим релевантним институцијама у сектору (на пример, Агенција за енергетику Републике Србије). Циљ документа је да допринесе ефикаснијем планирању јавних политика у оквиру Сектора енергетике, које представљају основу за економски развој и помажу Србији да испуни економске и политичке услове за приступање Европској унији. Овај документ заснива се на државној политици и његова сврха је да управља расподелом донаторских средстава за спровођење националних стратешких реформи. Главни фокус у развоју документа био је на изради Ситуационе анализе сектора која садржи свеобухватан преглед сектора и даје оцену тренутне ситуације у сектору, како би се аргументовале одлуке које се односе на усмеравање донаторске помоћи за спровођење националних реформи.

Током састанка Министарство за европске интеграције представило је сврху, области и процес развоја новог вишегодишњег планског документа за период до 2025. године, укључујући и презентацију тренутне ситуације у области координационих механизама за међународну помоћ, и предлог за унапређење и функционисање механизма рада Секторске радне групе у будућности. Водеће институције у сектору фокусирале су се на представљање тренутне ситуације у сектору, главне изазове и потребе, и детаљније представиле идентификоване приоритете и мере у сектору енергетике којима ће се усмеравати инвестиције међународне помоћи у периоду до 2025. године.

Састанку су присуствовали представници следећих донаторских организација: Делегације ЕУ у Републици Србији, Амбасада Немачке, KfW, ГИЗ, ЕБРД, Амбасада Швајцарске, Швајцарска канцеларија за сарадњу у Републици Србији,  Амбасада Кореје, JICA, Амбасада Француске.

Галерија