7. јун 2019.

Седми састанак Секторске радне групе био је посвећен дискусији о секторским приоритетима Реформе јавне управе. На састанку који је одржан 7. јуна 2019. године покренута је дискусија између Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства финансија и донаторске заједнице о главним елементима Ситуационе анализе у сектору Реформе јавне управе, као и о идентификованим приоритетима и мерама у оквиру свеобухватног процеса развоја новог вишегодишњег документа за период 2019-2025.

Припрему документа је иницирало Министарство за европске интеграције заједно са релевантним секторским институцијама (Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство финансија). Циљ овог документа је да допринесе ефикаснијем планирању јавних политика у оквиру сектора Реформе јавне управе, који представљају ослонац за економски развој и помажу Србији да испуни све економске и политичке услове за приступање Европској унији, као и да обезбеди смернице за усмеравање донаторске помоћи за спровођење националних реформи. Главни фокус у развоју документа био је на изради Ситуационе анализе сектора која садржи свеобухватан преглед сектора и даје оцену тренутне ситуације у сектору, како би се аргументовале одлуке које се односе на усмеравање донаторске помоћи за спровођење националних реформи.

Током састанка, Министарство за европске интеграције представило је сврху, области и процес развоја новог вишегодишњег планског документа за период до 2025. године, укључујући и презентацију тренутне ситуације у области координационих механизама за међународну помоћ, и предлог за унапређење и функционисање механизма рада Секторске радне групе у будућности. Водеће институције у сектору фокусирале су се на представљање тренутне ситуације у сектору, главне изазове и потребе, и детаљније представиле идентификоване приоритете и мере у сектору реформе јавне управе према којима ће се усмеравати инвестиције међународне помоћи у периоду до 2025. године.

Састанку су присуствовали представници следећих донаторских организација: Делегације ЕУ у Републици Србији, УНДП-a, Амбасаде Шведске, ОЕБС-a, Савета Европе, Британске амбасаде, Амбасаде Немачке, ГИЗ-a.

Галерија