Београд, 18. јун 2019

Данас је у Београду, у хотелу Фалкенстеинер, тим стручњака ЕУ ППФ8 пројектне јединице представио Претходну студију оправданости коју је припремио за пројекат “Регионални систем управљања отпадним водама у Златиборском округу”.

Циљ овог састанка био је да се главни корисници пројекта – представници Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства (Републичке дирекције за воде), града Ужица, општине Ариље, Ивањица, Косјерић и Пожега и јавно-комуналних предузећа из ових општина, детаљније упознају са садржајем, налазима и закључцима ове студије.

Задатак ЕУ ППФ8 пројектног тима био је да кроз израду Претходне студије оправданости (ПСО) истражи и утврди просторну, еколошку, социјалну, финансијску, тржишну и економску оправданост потенцијалног улагања и предложи варијантна техничка решења, на основу којих надлежне власти могу да одлучују о даљој реализацији пројекта Златибор.

Претходна студија оправданости даје свеобухватан преглед тренутног стања и покривености канализационом мрежом са главним карактеристикама постојећег система – а то је уједно била и полазна тачка и основ финансијске и економске анализе, процене инвестиционих трошкова, прогнозе капацитета будућег система као и анализе заштите животне средине. У изради ПСО, ЕУ ППФ8 тим се такође осврнуо на критеријуме и технолошке алтернативе пречишћавања отпадних вода како би се аргументовале предложене мере намењене развоју, побољшању и унапређењу рада постојећег система, као и реконструкцији и проширењу постојеће мреже на регионалном нивоу за све интегралне самоуправне јединице.

Припремом ове документације која је у складу са релевантним домаћим законодавством и ЕУ директивама испитује се исплативост и одрживост централизованог система одвођења и пречишћавања отпадних вода из Златиборског округа.

У фокусу ове студије је Институционална анализа у оквиру које су спрема важећем законодавству приказане могуће правне опције за заједничко обављање комуналних услуга на регионалном нивоу као и неопходни кораци за успостављање стабилне и одрживе регионалне организације за управљање системом одвођења отпадних вода и ППОВ-а уз неопходну међуопштинску сарадњу и координацију.

Након разраде Генералног пројекта у складу са резултатима ове Претходне студије оправданости, потребна је израда даљих детаљних фаза техничке документације.

Ово је један од девет пројеката из сектора заштите животне средине ЕУ ППФ програма чији је главни циљ унапређење инфраструктуре за сакупљање, одвођење и прераду комуналних отпадних вода у граду Ужицу и четири општине: Ариље, Пожега, Косјерић и Ивањица у Златиборском округу у југозападном делу Србије.

Више информација о пројекту ЗЛАТИБОР можете наћи овде.

Галерија