ЕУ ППФ обуке – припрема техничке документације

Златибор, 13. мај 2019.

Тим пројектне јединице ЕУ ППФ8 одржао је на Златибору обуку “Финансијски и институционални аспекти за формирање тарифа у сектору управљања отпадним водама”.

Циљ обуке одржане у хотелу “Палисад” био је да учесници стекну основно знање и разумевање о финансијским и институционалним аспектима и формирању тарифа за инфраструктурне пројекте у сектору управљања отпадним водама. Тренинг је обухватио анализу пословања ЈКП-а са фокусом на анализу финансијских извештаја и показатеља успеха као и на Стратешки оквир и законску регулативу Србије (Стратегија управљања водама до 2034. године и релевантни прописи).

Тренинг је такође обухватио детаљни преглед тарифа, поређење цена комуналних услуга за водоснабдевање и одвођење отпадних вода као и Методологију за обрачун цене снабдевања водом и омогућио представницима из општинске управе Ивањица и ЈКП-а “Водовод” из Ужица, да вежбају на практичном примеру.

Више детаља и наставни материјал можете наћи овде.