Управљање реализацијом FIDIC уговора

Београд, 19. новембар 2019.

Добро разумевање улога, обавеза и одговорности уговорних страна, Наручиоца, Извођача и Инжењера, као и познавање уговорних процеса и процедура по FIDIC-у је од кључне важности за успешну реализацију великих инфраструктурних пројеката.

Како би запослени у министарствима, градским/општинским управама и јавним предузећима унапредили своје знање у реализацији FIDIC уговора и превазилажењу потенцијалних проблема, тим стручњака ЕУ ППФ6 пројектне јединице организовао је обуку на тему „Инфраструктурни пројекти – Имплементација (кључни изазови из угла Наручиоца и крајњег корисника“.

Одржавање отворене и ефикасне комуникације између уговорних страна, управљање променама пројекта и одштетним захтевима на ефикасан и ефективан начин као и успостављање механизама за решавање спорова су кључне активности управљања Уговором. Такође, вођење уговорне евиденције везане за извршење уговора један је од неопходних сегмената за потврду квалитета, напретка радова и осталих аспеката уговора. Полазници обуке упознали су се и са стиловима комуникације и потребним вештинама руководиоца пројекта у процесима преговарања и организовања састанака, као и при управљању кризним ситуацијама и сукобима у тиму.

Обуку је успешно завршило 20 представника из Министарства за европске интеграције, Министарства финансија – Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, и Министарства одбране, седам представника градских/општинских управа Блаца, Лознице и Панчева и пет представника ЈКП – а из Краљева и Лознице.

Више детаља и наставни материјал можете наћи овде.