| ПОЧЕТНА ФАЗА

АКТИВНОСТ 01 Почетни састанак

АКТИВНОСТ 02 Мобилизација и кључног особља

АКТИВНОСТ 03 Састанци са заинтересованим странама, организација уводне радионице

АКТИВНОСТ 04 Анализа тренутне ситуације, методологија и ажурирање плана рада, успостављање Надзорног одбора

АКТИВНОСТ 05 Почетни извештај

| ФАЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

АКТИВНОСТ 1.1 Подржати израду релевантних стратешких докумената за благовремено и ефективно програмирање ИПА 3 ресурса 

АКТИВНОСТ 1.2 Подржати развој релевантних оперативних докумената неопходних за ефективно и ефикасно програмирање ИПА 3 

АКТИВНОСТ 1.3 Периодичне анализе процеса проширења и стање преговора Србије за приступање ЕУ 

АКТИВНОСТ 1.4 Периодична анализа доступних опција кроз Економски и Инвестициони план, у водећој области и другим сличним документима 

АКТИВНОСТ 1.5 Припремити план апсорпције, комуникације и подизања свести са циљем да промовише ЕУ и друге регионалне инструменте у Србији

АКТИВНОСТ 1.6 Подршка развоју стратешких докумената за планирање и програмирање, као и оперативних докумената који могу бити потребни у вези са могућностима које се појављују у контексту Економског и инвестиционог плана и других регионалних / мулти-државних опција

АКТИВНОСТ 1.7 Периодична анализа 

АКТИВНОСТ 1.8 Анализирати методе и ефективност планирања, програмирања и имплементације у односу на Србију учешће у програмима Уније

АКТИВНОСТ 1.9 Анализирати могућности за обезбеђивање ефективног укључивања хоризонталних/унакрсних питања у програмирање и планирање ИПА 3 и друге развојне помоћи 

АКТИВНОСТ 1.10 Периодичне анализе међународних конвенција и других правних инструмената чији је Србија потписница 

АКТИВНОСТ 1.11 Периодичне анализе институционалне линије и ефикасност координације главног корисника са МФ 

АКТИВНОСТ 1.12 Анализирати ниво, институционалне линије и ефективност сарадње Србије са међународним финансијским институцијама

АКТИВНОСТ 2.1 Анализа система праћења и извјештавања о ЕУ и другој међународној развојној помоћи 

АКТИВНОСТ 2.2 Израда посебног извјештаја о потребама за унапређење ИТ механизама и рјешења за праћење и извјештавање о ЕУ и другој међународној развојној помоћи , и развој дизајна ИТ решења 

АКТИВНОСТ 2.3 Развити ИТ решења, тестирати их и операционализовати (укључујући обуку за њихову употребу) за главног корисника и друге институције

АКТИВНОСТ 3.1 Институционална анализа потреба корисника за ефикасно планирање, програмирање, праћење, извјештавање и имплементацију ИПА и СЦФ акција 

АКТИВНОСТ 3.2 Анализа систем координације у свим фазама планирања, програмирања, праћења, извјештавања и имплементације за ИПА 3 и другу помоћ 

АКТИВНОСТ 3.3 Подршка имплементацији методологије у оквиру резултата 3.2. 

АКТИВНОСТ 3.4 Анализирати потребе и израдити план обуке и материјале 

АКТИВНОСТ 3.5 Спровођење обуке

АКТИВНОСТ 3.6 Анализа и Извештај о развоју система пружања међународне развојне помоћи Србије трећим земљама 

АКТИВНОСТ 3.7 Израда комуникационог плана и његова примена

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Нема догађаја

Еколошки савети

Прочитајте еколошке савете наших стручњака.

Даље…

Еколошки календар

Погледајте календар важних еко датума.

Даље…

Прочитајте ЕУ ППФ блог.

Даље…

Да ли сте знали?

Прочитајте одговоре на често постављана питања.

Даље…

Мапа пројеката

Погледајте интерактивну мапу
ППФ пројеката

Даље…

Промоција резултата развојне помоћи ЕУ Србији

Даље…