| ПОЧЕТНА ФАЗА

0.1 Оснивање пројектне канцеларије и мобилизација тима

0.2 Организација почетног састанка

0.3 Састанак са заинтересованим странама

0.4 Успостављање управног одбора пројекта

0.5 Анализа постојеће ситуације

0.6 Детаљна методологија и радни план за сваку компоненту

0.7 Развој плана комуникације и видљивости

0.8 Припрема и предаја Почетног извештаја

| ФАЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Резултат 1: Процес процене великих инфраструктурних пројеката побољшан је у складу са националним секторским стратегијама и ефективно доприноси успостављању јединственог механизма за одређивање приоритета свих инвестиција у инфраструктурном сектору независно од извора финансирања1.1 Подршка МЕИ у успостављању приручника програмских процедура

1.2 Подршка МЕИ у операционализацији методологије

1.3 Подршка у процени одабраних пројеката

1.4 Процена потреба за обуком и план развоја

1.5 Обука о оцењивању инфраструктурних инвестиционих пројеката (ИИП)

1.6  Проверити све постојеће инструменте обухваћене методологијом

1.7 Консултација са заинтересованим странама и упоређивање са шаблонима за процену МФИ

1.8 Ажурирати све постојеће инструменте обухваћене методологијом

1.9 Успоставити дигиталну платформу и дистрибуирати ажуриране инструменте корисницима/предлагачима пројекта

1.10 Преглед тренутних и предложених инфраструктурних сектора и инвестиционих пројеката

1.11 Осигурати се да се заинтересоване стране слажу са критеријумима за избор и инструментима оцењивања

1.12 Проценити предложене секторе и инвестиционе пројекте

1.13 Организовати процес консултација са ресорним министарствима о приоритетима улагања

1.14 Успоставити ажурирану листу приоритетних сектора и пројеката

Rezultat 2: Tehnička i projektna dokumentacija za finansijski održive infrastrukturne projekte u sektorima za lokalni/urbani razvoj životne sredine i drugih infrastrukturnih sektora (prema odluci upravnog odbora projekta) pripremljeni su za finansiranje putem pretprisutne/pristupne pomoći EU, multilateralnih međunarodnih finansijskih institucija i/ili drugih donatora koji rade prema EU standardima, uključujući transparentne procedure javnih nabavki

2.1 Prethodne studije izvodljivosti

2.2 Generalni projekti

2.3 Prikupljanje podataka i aktivnosti na terenu

2.4 Priprema studija izvodljivosti uključujući idejne projekte

2.5 Priprema analize troškova i koristi

2.6 Priprema procene uticaja na životnu sredinu

2.7 Priprema detaljnog projekta za infrastrukturu

2.8 Priprema tenderske dokumentacije

Резултат 3: Ојачани су капацитети водећег корисника и других заинтересованих страна у централној и локалној администрацији Србије који се баве стратешким планирањем, развојем и имплементацијом инфраструктурних инвестиција

3.1 Обука и менторство особља институција корисника пројекта

3.2 Специјализовани тренинзи, који пружају формалну сертификациону квалификацију за минимум 25 учесника

3.3 Студијско путовање у земље чланице ЕУ за минимум 25 учесника

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Нема догађаја

Ekološki saveti

Pročitajte ekološke savete naših stručnjaka.

Dalje…

Ekološki kalendar

Pogledajte kalendar važnih eko datuma.

Dalje…

Pročitajte EU PPF blog.

Dalje…

Da li ste znali?

Pročitajte odgovore na često postavljana pitanja.

Dalje…

Mapa projekata

Pogledajte interaktivnu mapu
PPF projekata

Dalje…

Promocija rezultata razvojne pomoći EU Srbiji

Dalje…