Може ли Србија да управља отпадом као што то чини Европска унија? Може!

То ће почети да се доказује од 30. маја када је у Сремској Митровици грађанима представљен велики пројекат подршке Србији за одвајање рециклабилног материјала (отпада из домаћинстава) у 17 општина у Србији: Сремска Митровица, Шабац, Шид, Богатић, Ужице, Чачак, Ивањица, Чајетина, Пожега, Лучани, Бајина Башта, Косјерић, Пирот, Бабушница, Бела Паланка, Димитровград и Панчево.
Циљ пројекта одвајања кућног отпада под називом „О-ДВА-ЈА-МО“ је рециклирање дела отпада који се ствара у домаћинствима, како би се на тај начин смањиле количине које завршавају на депонијама, са циљем да се стопа рециклаже у ова 4 региона повећа на 15% у наредне две године. Према постојећим подацима, у Србији је стопа рециклаже отпада из домаћинстава мања од 2%, док се у ЕУ 48% комуналног отпада рециклира.

Пројекат „О-ДВА-ЈА-МО” спроводи се уз подршку Министарства заштите животне средине Републике Србије уз помоћ Европске уније и Амбасаде Шведске. Пројектом се обезбеђује стручност и опрема за локалне власти у циљу пројектовања и унапређење система за одвајање отпада на месту настанка.

Представљање пројекта О-ДВА-ЈА-МО одржано је у највећем сремском граду у оквиру свечаног отварања Европске зелене недеље 2022 у Србији, на којем су се присутнима званично обратили амбасадор ЕУ у Србији Њ.Е. Емануеле Жиофре, српска министарка заштите животне средине Ирена Вујовић, шведска амбасадорка Њ.Е. Аника Бен Давид, као и представници Сремске Митровице: градоначелница Светлана Миловановић и ПР ЈКП Комуналије Тамара Милковић.
Висока делегација посетила је Регионални центар за управљање отпадом “Срем-Мачва”, финансиран од стране Европске уније, а сат касније на главном градском тргу одржана је свечаност отварања на коју су позвани сви грађани Сремске Митровице, прве општине која је спремна за одвајање отпада, а акценат је стављен на најмлађе код којих треба да се пробуди свест о важности одвајања кућног отпада.

„Међузависни смо и, као што нас је подсетила пандемија, не можемо да заменимо људску интеракцију. Морамо да радимо заједно на акцијама за заустављање глобалног загревања и загађења. Загађење утиче на све и дугорочно штети здрављу људи. Посебно у југоисточној Европи, становништво је изложено високом нивоу загађења ваздуха сагоревањем фосилних горива, док се отпадне воде превише пута испуштају без третмана, или се чврсти отпад одлаже на несанитарне депоније. Али, има наде. Само заједничким радом можемо учинити добро за друштво“, рекао је амбасадор Жиофре.

Вујовић је захвалила европским партнерима на свеобухватној подршци Србији у пројектним активностима које имају за циљ унапређење система управљања отпадом.

„Имплементацијом овог пројекта, Сремска Митровица, али остале локалне самоуправе које су њиме обухваћене, побољшаће управљање отпадом и унапредиће стање животне средине. Помоћ локалним самоуправама огледа се у донацији плавих канти које ће бити подељене грађанима како би могли да одвајају суви, рециклабилни отпад у домаћинствима. Донирани су и плави и жути контејнери који ће бити постављени у стамбеним насељима, као и возила за сакупљање отпада. Одвајањем отпада на месту настанка, у домаћинствима, омогућава се рециклажа дела отпада и смањују количине које завршавају на депонији“, рекла је Вујовић.

„Пројекат Успостављања примарне сепарације отпада у четири региона у Србији, којим је обухваћена и депонија у Сремској Митровици, важан је не само за овај округ, већ за читаву земљу јер у пракси показује како, уз помоћ ЕУ, локалне самоуправе системским прикупљањем и разврставањем отпада могу да смање притисак на депоније. Сви грађани Србије, млади посебно, у својим домаћинствима могу већ примарном сепарацијом отпада да учине много да се смање количине који се системски одлаже и овај пројекат ће свој успех заснивати и на савесности свих нас да се у њега укључимо. Инвестирањем у заштиту животне средине, у све оно што обухвата Зелена агенда, ми као друштво инвестирамо у своју будућност и безбедност“, напоменула је Јоксимовић.

Од исплативости у поновном враћању висококвалитетних ресурса из отпада и њиховим поновним стављањем у употребу, још је важнија здрава животна средина. Само у 17 градова које сервисирају 4 регионалне депоније у којима ће се спровести Пројекат одвајања кућног отпада – ОДВАЈАМО годишње се прикупи 215.000 тона отпада. Процењује се да би чак 70.000 тона могло поново да се искористи. До сада, чак и да је постојала добра воља за одвајањем отпада, то је било неизводљиво јер није постојала опрема, организација као ни систем за одвајање. Да би се то сада остварило Европска унија и Влада Републике Србије обезбеђују 26 возила за транспорт рециклажног отпада и више од 90.000 контејнера и канти, као и велику кампању информисања јавности.

Европска унија је финансирала овај пројекат са 6 милиона евра, а српске националне и локалне власти учествују у пројекту са инвестицијом од 1.8 милиона евра. Техничку подршку пружила је Амбасада Шведске како би подржала националне власти и свих 17 локалних самоуправа у успешном увођењу пројекта одвајања кућног отпада. Локалне самоуправе и јавна комунална предузећа су у потпуности надлежни за пружање нових услуга.

Програм управљања отпадом у Србији 2022-2031, који је Влада Србије усвојила као део приступања ЕУ, има за циљ унапређење система управљања комуналним отпадом кроз: (1) повећану стопу рециклаже, (2) смањено одлагање биоразградивог отпада на депонијама и (3) смањено одлагање отпада на нехигијенским депонијама.

Поред Сремске Митровице, и осталих 16 општина сукцесивно добија опрему у виду канти за домаћинства, контејнера и адекватних возила за превоз до регионалних центара за управљање отпадом.

Брзо и лако сад одваја свако!

За више информација можете се обратити:

Министарству за заштиту животне средине: projekti@eko.gov.rs

Извор: Europa.rs