Што су рачуни за енергију већи, већа је и потенцијална уштеда повећањем енергетске ефикасности предузећа. Привредни субјекти из производног сектора троше велику количину енергије, не само на производне процесе него и на регулисање температуре у производним халама и канцеларијама.

Др Мирјана Стаменић, експерткиња за област машинске технике и енергетску ефикасност и координаторка на ЕУ пројекту „ТАЕЕРЕС“, каже да енергетским прегледом предузеће поред користи која се односи на новчане уштеде услед смањења трошкова за енергију и енергенте, може остварити и корист која се односи на смањење негативног утицаја на животну средину – смањењем емисија штетних компоненти у околину.

„Уштеде енергије које се могу остварити применом мера које су резултат енергетског прегледа могу износити од 10 до 30 одсто. Ниво уштеда зависи од сложености предузећа и нивоа развијености система за праћење и управљање енергетским токовима“, наводи Стаменић.

Појам енергетске ефикасности све чешће се сусреће у свакодневном животу, а ефикасно коришћење енергије првенствено подразумева да је избегнуто беспотребно расипање енергије и да су губици приликом трансформације из једног облика енергије у други, као и приликом дистрибуције енергије, сведени на минимум.

 

Повећање енергетске ефикасности односи се на смањење потрошње енергије за производњу неког производа, извршену услугу, грејање, осветљење, логистику и др. Смањење потрошње енергије обично је повезано са технолошким унапређењима, али може бити и резултат боље организације или побољшане економске позиције предузећа.

Бесплатне енергетске прегледе у десет одабраних компанија сектора малих и средњих предузећа спровешће два експерта на пројекту “ТАЕЕРЕС“ – др Стаменић и Радослав Антић, инжењер електротехнике и експерт за енергетске прегледе, у периоду од 4. до 29. октобра. Резултати ће бити промовисани у новембру на три завршне радионице у Новом Саду, Крагујевцу и Београду.

Преглед подразумева неколико фаза које имају за крајни циљ смањење утрошка енергије предузећа. Прва фаза обухвата преглед и утврђивање на који начин и за које потребе се енергија користи. Следеће је утврђивање нивоа потрошње енергије и дефинисање мера које је потребно предузети да би се направиле уштеде. На крају, потребно је размотрити економску и техничку оправданост примене мера за повећање енергетске ефикасности и дефинисати листу приоритета активности које ће смањити утрошак енергије.

Детаљан енергетски преглед изискује и заједнички рад на терену на самој локацији погона, израду једноставне техно-економске анализе за предложене мере и анализе података за дефинисање потенцијала и мера за смањење потрошње енергената. На основу свих резултата се израђује финални извештај који се презентује менаџменту предузећа.

 

Енергија која се уштеди директно утиче на повећање профита предузећа и због тога су мере енергетске ефикасности, посебно оне које подразумевају ниска и средња улагања, исплативе и прихватљиве предузећу у којем је спроведен енергетски преглед. Поред позитивног ефекта који се односи на уштеду енергије и смањење трошкова, мере предложене енергетским прегледом су у тесној вези и са одрживошћу, заштитом животне средине и одговорним односом према локалној заједници, те је у том смислу корист још значајнија.

Пројекат „Техничка помоћ Министарству рударства и енергетике за спровођење новог закона о енергетици, националног акционог плана за енергетску ефикасност и директиве о обновљивим изворима енергије – ТАЕЕРЕС“, финансиран је од стране Европске уније и Републике Србије, а реализује га конзорцијум који предводи компанија ДАИ Хуман Дyнамицс ГмбХ & Цо КГ са својим тимом локалних и међународних експерата.

Србија је међу европским државама са највећим енергетским интензитетом и са великом зависношћу од фосилних горива, посебно угља. Трећи национални акциони план за енергетску ефикасност (НЕЕАП) указује да је енергетски интензитет у Србији 2 до 3 пута већи него у суседним земљама ЕУ. Развојни циљеви Србије захтевају довођење енергетског сектора на одрживу основу побољшањем стања енергетске ефикасности у свим секторима и повећањем коришћења обновљивих извора енергије. Такве жеље подржавају и учешће Србије у Енергетској заједници и тренутни статус кандидатуре за ЕУ.

Подршка Европске уније енергетском сектору у Србији вредна је више од 830 милиона евра за период од 2000. до данас. Енергетски сектор је у фокусу ЕУ јер има изузетно велики ефекат на све остале секторе у друштву. Пројекти које ЕУ спроводи у енергетском сектору смањују зависност од фосилних горива, повећавају коришћење обновљивих извора енергије и повећавају енергетску ефикасност.

Извор: Europa.rs