Припрема 15 нових инфраструктурних пројеката биће лакша након потписивања меморандума о сарадњи кроз програм „Подршка ЕУ у припреми пројеката“ (ЕУ ППФ). Укупна вредност пројеката којима ће бити пружена техничка подршка износи готово 900 милиона евра.

Три меморандума потписана данас покривају пројекат модернизације пруге Велика Плана-Ниш, ремедијацију и ревитализацију Великог бачког канала и изградњу система сакупљања и пречишћавања отпадних вода у Краљеву.

Шеф Делегације ЕУ, амбасадор Сем Фабрици, напомиње да је Унија први донатор и инвеститор у Србији и да жели да буде присутна не само кроз припрему пројеката, већ и кроз њихову имплеменатацију. Важно је да пројекти буду дугорочни и одрживи, додаје амбасадор.

Подршка ЕУ у припреми пројеката помаже одржив регионални развој Србије без којег нема напретка, каже министарка за европске интеграције Јадранка Јоксимовић.

“Србија је показала да уме да самостално препозна развојне пројекте. Пре пет година, Министарство за европске интеграције направило методологију за утврђивање приоритетних инфраструктурних пројеката, што је дало резултате”, каже она.

Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић да је помоћ у припреми документације први корак у изградњи пруге дужине око 111 километара инвестиционе вредности око 550 милиона евра.

“За нас је ово важан дан јер почињемо реализацију важних пројеката о којима се сигурно прича деценијама, не само из области транспорта, него и из области животне средине, који је важан и за Србију, али је од значаја и ван ње”, рекла је Михајловићева.

ЕУ ППФ представља техничку помоћ у вредности од 21 милион евра која се финансира из претприступних средстава Европске уније. Донација ЕУ је 19,7 милиона евра а 1,29 милиона евра је допринос Владе Републике Србије. Циљ програма је јачање техничких и административних капацитета у области управљања и коришћења претприступних фондова ЕУ, како би се убрзао процес припреме за чланство Србије у Европској унији.

ЕУ ППФ програм усмерен је на припрему техничке и тендерске документације за инфраструктурне пројекте из сектора животне средине, енергије и транспорта, као и на организацију више од 70 обука за представнике релевантних локалних и државних институција и јачање њихових капацитета. Посебан задатак у оквиру програма је стручна помоћ у ажурирању и структурном прилагођавању вишегодишњег планског документа за развојну помоћ (Национални приоритети за међународну помоћ – НАД), за период 2014-2017, са пројекцијама до 2020. године.

Такође, ЕУ ППФ помаже Министарству за европске интеграције и ресорним министарствима у програмирању претприступних фондова за 2018, 2019 и 2020 годину и у развоју новог НАД документа за период 2019-2025 како би се прецизно дефинисали захтеви Србије за међународну помоћ.