Београд, 13. април 2018.

Данас је у просторијама Министарства за европске интеграције одржан први састанак радне групе за пројекат енергетске ефикасности Београд на коме су учествовали представници из МЕИ, РАРЕИ, Министарства за рударство и енергетику, EBRD-а, Града Београда, и пројектних тимова ЕУ ППФ7 и ЕУ ППФ6.

Представници пројектне јединице ЕУ ППФ6 навели су да је у току израда документације постојећег стања и извештаја о извршеном енергетском и техничком прегледу за све три зграде које су предмет овог пројекта: Студентска поликлинике, Градске библиотеке и Стационара завода за здравствену заштиту студената. Списак неопходних мера рехабилитације и процена трошкова о најоправданијим инвестиционим решењима за зграду Студентског стационара биће припремљени до краја маја 2018, док се за остале две зграде очекују до краја јуна 2018.

Представници МЕИ су нагласили да би мере енергетске ефикасности требало да имају највећи приоритет у листи мера при изради извештаја о енергетском стању.

Како постојеће стање све три зграде не омогућава правилно функционисање ових објеката, тим пројектне јединице ЕУ ППФ6 ће припремити најмање три сценарија енергетских и техничких мера (минимално, разумно и пожељно) за сваку зграду, како би се тиме олакшало одређивање оптималног инвестиционог решења за њихову енергетску санацију.

РАРЕИ и EBRD су обавестили присутне да ће се санација финансирати из IPA и EBRD фондова. Укупни додељени буџет је око 15 милиона евра и обухвата санацију ове три зграде, али и зграде Хитне помоћи која је у надлежности UNDP-а.