ЕУ ППФ6 – Студијска тура о енергетској ефикасности

Лисабон и Мадрид, 02. – 6. март 2020.

Пројектна јединица ЕУ ППФ6 је, у склопу компоненте за jaчање капацитета,  организовала и успешно реализовала студијско путовање о енергетској ефикасности и термалној рехабилитацији зграда у Шпанији и Португалу од 2. до 6. марта 2020. године. Главни циљ овог студијског путовања био је да се учесници ЕУ ППФ6 боље упознају и побољшају своје знање и разумевање o мноштву релевантних тема о енергетској ефикасности, од суштинског значаја за њихов рад.

Први дан у Лисабону био је посвећен увођењу програма ПО СЕУР који финансира ЕУ – Оперативни програм за одрживост и ефикасно коришћење ресурса. Њихова презентација била је усредсређена на управљање програмом ПО СЕУР, његову примену и рехабилитацију јавних зграда као и на механизме који се користе за процену његових резултата. Као познати пример нискоенергетске пословне зграде, група ЕУ ППФ6 посетила је Националну лабораторију за енергетику и геологију (ЛНЕГ), смештену у Соларној XXI згради, где су добили детаљно објашњење конструктивних решења усвојених за оптимизацију енергетске ефикасности.

Ујутро другог дана, група је посетила две надлежне институције за спровођење политика енергетске ефикасности у Португалији: Генерални директорат за енергетику и геологију (ДГЕГ) и АДЕНЕ, португалску агенцију за енергетику. Корисници пројекта ЕУ ППФ6 стекли су општи увид у политику енергетске ефикасности у Португалији, у складу са циљевима ЕУ, и детаљима споразума о партнерству између Португала и Eвропске комисије, странама које учествују и врсти реализованих операција. Штавише, добили су такође и преглед енергетских перформанси зграда у Португалији, са конкретним директивама које су неопходне, као и система сертификације и захтева у земљи. Последња сесија тог дана била је посвећена Програму енергетске ефикасности у јавној управи „ECO.AP“, програму чији је циљ постизање нивоа енергетске ефикасности од 30% у службама и институцијама јавне управе. Програм налаже постављање службеника за енергетику, примену акционих планова и активности мерења и контроле.

Трећи дан су учесници из Србије углавном провели на шпанском Институту за фискалне студије (Instituto de Estudios Fiscales, IEF) у Мадриду, где су притом, од два представника Генералног директората за европске фондове, имали прилике да чују о циљевима дефинисаним за примену нискокарбонске економије у Шпанији, у складу са захтевима ЕУ. Домаћини су детаљно објаснили коришћење средстава Европског фонда за регионални развој (ЕРДФ) за постизање таквих циљева. Након тога је посета групе ЕУ ППФ6 будућем седишту Министарства спољних послова, тренутно у фази рехабилитације, јасно илустровала како применити строге прописе о енергетској ефикасности у реновирању јавне зграде.

Корисници ЕУ ППФ6 упознали су се са два пројекта за санацију јавних зграда које финансира ЕУ: мрежом REBECA и програмом PAREER у Шпанији и њиховим искуствима о томе како доћи до средстава ЕУ и управљати њима, како пратити и извештавати о резултатима, као и како превазићи изазове.

Током четвртог дана, шпански Институт за диверзификацију и уштеду енергије (ИДАЕ) чија је улога управљање програмима ЕРДФ-а као посредничког тела, дао је неке конкретне примере успешних пројеката енергетске ефикасности који су спроведени, Поред тога, њихово представљање Директиве о енергетској ефикасности (члан 5/2012/27 / ЕУ) обезбедило је детаљнији увид о циљевима Директиве, као и захтевима и мерама које треба применити. Презентација је такође обухватила читави поступак пријаве који је потребан за добијање средстава као и техничка решења која су усвојена да би се задовољила ова потреба.

Систем управљања ЕРДФ-ом за програмски период 2014-2020 у Шпанији представио је виши саветник из Јединице за управљање ЕРДФ-ом Генералног Директората за европске фондове 6. марта 2020. Опсежна презентација детаљно је описала процесе управљања и сертификације, надлежне власти, прописе и операције. Учесници су поздравили количину детаља и директних референци на прописе ЕУ у презентацији што је уступило место плодној дискусији касније.

Као завршетак последњег јутра, корисници ЕУ ППФ6 отпутовали су до метро станице Песета, где су посетили Реверзибилну ћелију, иновативни механизам који финансира ЕУ и користи се за производњу и дистрибуцију енергије. Овом посетом су се учесници ЕУ ППФ6 упознали са иновативним решењем развијеним за побољшање енергетске ефикасности, истовремено смањујући трошкове и емисију гасова стаклене баште.

Укупно је једанаест представника из МЕИ, РАРЕИ, МРЕ и града Београда учествовало у овој студијској посети. Поред размене знања и искуства у вези са коришћењем и управљањем фондовима ЕУ за спровођење пројеката и програма енергетске ефикасности, контакти остварени током ове посете могли би довести до јачања односа између представника националних и регионалних институција из различитих земаља у вези са питањима енергетске ефикасности. Ово је неопходно за надоградњу одговарајућих искустава, јачање знања о кључном сектору за политику ЕУ и консолидацију професионалне стручности на међународном нивоу.