ЕУ ППФ8 – Модернизација железничког саобраћаја

3. март 2020.

Стручњаци ЕУ ППФ8 пројектне јединице су данас у Београду, на састанку радне групе пројекта Модернизација и реконструкција пруге Велика Плана – Ниш  представили решења из техничке документације Идејног пројекта за реконструкцију пруге Велика Плана-Ниш. Састанку су присуствовали представници МЕИ, МГСИ и Железнице Србије и ДЕУ како би дали своје коментаре на достављену документацију.

Током састанка представљени су делови техничке документације који су већ завршени: Опциона анализа, Саобраћајна студија, Технологија одвијања саобраћаја, Идејно решење, Студија оправданости са анализом трошкова и користи, Идејни пројекат и ЕИА студија. У целом процесу израде документације главни циљ био је израда Саобраћајне студије на основу које ће се финализовати комплетна техничка документација Идејног пројекта.

Пројектна јединица ЕУ ППФ8 имала је задатак да припреми комплетну техничку документацију за реконструкцију и модернизацију три деонице пруге Велика Плана-Ниш. Ове деонице пруге део су коридора X, и њихова модернизација допринеће ревитализацији и бољем функционисању железничког саобраћаја на овој траси. Идејни пројекат је урађен у складу са захтевима из Пројектног задатка, а његовој припреми претходили су припремни радови који су обухватили геодетска снимања, геотехничка и хидролошка истраживања. Такође, током прошле године прикупљени су неопходни подаци са постојећих путних прелаза и о броју путника на свим железничким и аутобуским станицама дуж предметне пруге у циљу планирања саобраћаја. У складу са захтевима Студије процене утицаја на животну средину, спроведено је узорковање и тестирање површинских вода и седимената, земљишта и застора ради утврђивања ”нултог стања”.