Očuvanje biodiverziteta veoma je važno u borbi za zdravu životnu sredinu, jedan je od zaključaka nakon Dana Nature 2000 u Botaničkoj bašti „Jevremovac“ u Beogradu.

Događaju su prisustvovali državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine Jelena Tanasković i šef za saradnju Delegacije EU u Srbiji Ingve Engstrom, kao i brojni stručnjaci i profesionalci koji se bave zaštitom životne sredine.

Državna sekretarka u Ministarstvu zaštite životne sredine Jelena Tanasković izjavila je da je zaštita prirode izuzetno važna tema za Srbiju i za održiv razvoj zemlje, kao i za poglavlje 27 koje se odnosi na zaštitu životne sredine i klimatske promene.

„Ministarstvo životne sredine ubrzano radi na unapređenju primene EU zakonodavstva u ovoj oblasti. U proceduri su izmene i dopune Zakona o zaštiti prirode, radimo na novoj Uredbi o ekološkoj mreži i usvajanju Uredbe o oceni prihvatljivosti. Zaštita prirode je od nas od izuzetnog značaja, želim da zahvalim evropskim partnerima na velikoj podršci koju nam u ovoj oblasti pružaju, kako u usklađivaanju propisa, tako i kroz projekat „EU za Naturu 2000 u Srbiji“. U Srbiji živi oko 43 odsto vrsta koje naseljavaju Evropu. Zato nam je važna podrška da kroz ovaj projekat identifikujemo potencijalna područja Natura 2000, jer je to preduslov za zaštitu prirode za članice EU, čemu Srbija teži“, rekla je državna sekretarka Tanasković

Tokom Dana Nature 2000 prikazane su aktivnosti i glavna dostignuća tokom dve godine sprovođenja projekta koji je posvećen zaštiti prirode i konverzaciji biodiverziteta. Srbija ima izuzetno bogat biodiverzitet, a tokom poslednje dve godine tim od 30 stručnjaka radio je na identifikaciji najboljih lokacija za zaštitu biljnih i životinjskih vrsta, kao i staništa. Te teritorije biće deo mreže Natura 2000, najveće mreže zaštićenih područja na evropskom kontinentu.

„Zagađenje pogađa sve – kroz vazduh koji udišemo, vodu koju pijemo i zemlju na kojoj uzgajamo hranu. Nažalost, zagađenje je i jedan od glavnih razloga za gubitak biodiverziteta. Zbog toga su projekti poput „EU za Naturu 2000 u Srbiji“ veoma važni jer pružaju bitne informacije o najvrednijim vrstama i staništima u Srbiji, gde i zašto ih treba zaštiti i koje su koristi od očuvanja prirode“, rekao je Engstrom.

On je dodao da se pristup očuvanju i održivoj upotrebi Natura 2000 područja fokusira na ljude koji rade sa prirodom, a ne protiv nje.

Sa namerom da pokaže izvrstan biodiverzitet u Srbiji, projektni tim pripremio je Natura 2000 film koji je premijerno prikazan. Predstavljene su i funkcionalnosti mobilne aplikacije na terenu za upravljanje podacima o biodiverzitetu i Natura 2000 sajt kao deo internet stranice Ministarstva zaštite životne sredine.

Zaštita prirode je važna tema za Srbiju za primenu poglavlja 27 (zaštita životne sredine i klimatske promene) kao dela pregovaračkog procesa za pristupanje EU. Mreža Natura 2000 je ključni instrument za zaštitu biodiverziteta u Evropskoj uniji, uspostavljena da obezbedi opstanak najvrednijih vrsta i staništa i da osigura da evropski sistemi prirode ostanu zdravi i izdržljivi. Delegacija Evropske unije u Srbiji kroz različite projekte i tehničku pomoć pruža podršku Ministarstvu zaštite životne sredine u procesu tanspozicije evropskih direktiva o životnoj sredini u srpsko zakonodavstvo.

Izvor: Europa.rs