Prostor kod Starog jezera u Kikindi ima potpuno novi izgled i Kikinđani konačno mogu da uživaju u šetnji oko njega, a sve ovo zahvaljujući projektu prekogranične saradnje Rumunija-Srbija  „Rehabilitacija ekosistema i čuvanje prirodnih dobara u Žombolju i Kikindi – Ecolakes“.

Unapređenje kvaliteta životne sredine u pograničnoj oblasti i podizanje ekološke svesti građana ključ je ovog projekta, a za Kikindu je uređenje Starog jezera posebno važno, jer je to najveća urbana zelena zona u gradu.

Do sada je kroz projekat nabavljena oprema i posađeno zelenilo oko jezera, a čitava rekonstrukcija planirana je da bude završena do septembra ove godine. To znači da će deo tog prostora biti dodatno uređen, odnosno da će se potez od obodnog kanala ka kompleksu SC Jezero, pretvoriti u zonu za odmor i rekreaciju.

“Predviđeno je kompletno parterno i parkovsko uređenje tog prostora, počevši od izgradnje pešačkih staza, postavke klupa i drugog urbanog mobilijara, postavke osvetljenja, pa do ozelenjavanja i izgradnje sistema za zalivanje”, poručuju iz Grada Kikinde.

Pored toga, projektom će biti postavljeno pet aeratora u samom jezeru i obodnim kanalima, čime će se povećati kvalitet vode i podstaći biodiverzitet. S obzirom na to da je namera Grada Kikinde da trajno uredi i zaštiti čitav kompleks, očekuje se i studija o podizanju kvaliteta vode u samom jezeru i u obodnim kanalima. Slične radove i aktivnosti sprovešće i Opština Žombolj na svojoj teritoriji. Projekat „Rehabilitacija ekosistema i čuvanje prirodnih dobara u Žombolju i Kikindi“ četvrti je po redu koji Kikinda realizuje u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbije i Rumunije.

“Može se reći da je ovo nastavak uspešne, dugogodišnje saradnje koju su dva bratska grada već uspostavila u brojnim oblastima, što znači da je Ecolakes još jedan korak ka daljem jačanju uspostavljene prekogranične saradnje”, naglašavaju iz Grada.

Pored samog uređenja jezera obe države aktivno rade na kampanji podizanja ekološke svesti. Osnovna ciljna grupa su im, kako kažu, najmlađi, odnosno deca školskog uzrasta, za koje se organizuju radionice i kampovi kako bi stekli znanje o glavnim ekološkim izazovima i načinima njihovog rešavanja.

Izvor: europa.rs