Оd planiranja nabavke do ugovaranja

Beograd, 2. april 2019.

Obuka pod nazivom „Infrastrukturni projekti – Planiranje i priprema nabavke, osnovni PRAG principi i zahtevi, evaluacija i ugovaranje, praktični primeri i uobičajene greške“ održana je danas u Beogradu, u hotelu „Life Design“, u organizaciji EU PPF6 projektne jedinice. Sertifikate o završenom treningu dobilo je ukupno 35 učesnika predstavnika resornih ministarstava (MEI, MF/SUFP, MZŽS, MPŠV, MRE), gradskih/opštinskih uprava i JKP-а. Osnovni cilj ovog praktičnog seminara bio je polaznici unaprede svoja znanja i sposobnosti u planiranju i pripremi nabavke prema principima i zahtevima PRAG-a, kao i u evaluaciji tendera i ugovaranju.

NABAVKE I PRAG

„S obzirom na današnji izuzetno ubrzan, integralni i globalni način rada, mogućnost korišćenja međunarodnog tržišta javnih nabavki, uz dostupne programe i fondove Evropske unije, predstavlja itekako značajnu mogućnost za svako privredno društvo, javno preduzeće ili nevladinu organizaciju. Sastavni deo svakog projektnog predloga i odgovarajućeg budžeta su tenderske procedure – nabavke sredstava, usluga ili specifičnih radova. U cilju ispravnog i efikasnog raspisivanja tenderskih procedura, otvaranja prispelih ponuda i izbora ponuđača, kao i u slučaju slanja ponude na željeni tender, potrebno je biti detaljno upoznat sa pravilima i sveobuhvatnom dokumentacijom koja stoji na raspolaganju. Da bi troškovi koje imate u sprovođenju projekta bili legitimni, te prihvaćeni od strane revizora ili drugih finansijskih kontrolora, potrebno je da i postupak sprovođenja tendera bude u skladu sa PRAG-om, praktičnim vodičem za korišćenje sredstava koje donira EU.

Svaki implementator koji ima potpisan ugovor o donaciji finansiran od strane Evropske unije, prilikom nabavke usluga, robe ili ugovaranja radova iz budžeta projekta mora poštovati principe javne nabavke definisane u tzv. PRAG-u (Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions), odnosno Praktičnom vodiču za procedure ugovaranja finansijske pomoći EU trećim zemljama. PRAG je jedinstveno sredstvo za rad koje objašnjava ugovorne procedure koje važe za sve ugovore spolјne pomoći Evropske unije koji se finansiraju iz opšteg budžeta Evropske unije (Budžet) i Evropskog fonda za razvoj (EDF).

Zvanični statistički podaci na nivou cijele Evropske unije, potvrđeni iskustvima zemalja kandidata i potencijalnih kandidata, pokazuju da nepoznavanje i nerazumevanje postupaka javne nabavke, definisanih PRAG-om, predstavljaju jedan od najčešćih i ključnih rizika koje vode neprihvatljivosti troškova projekta, a neretko dovode u pitanje i celi projekat.“

Preuzeto sa: https://eu-projekti.rs/2018/09/27/trening-iz-nabavki-po-prag-procedurama-eu-9-12-oktobar-2018-u-beogradu/

Više detalja i nastavni materijal možete naći ovde.