Beograd, 5. novembar 2019.

EU PPF obuke – Infrastrukturni projekti u oblasti energetske efikasnosti

Danas je održana druga po redu specijalizovana obuka na temu „Planiranje, programiranje i finansiranje infrastrukturnih projekata iz oblasti energetske efikasnosti“ na kojoj su učestvovala 42 državna službenika iz nadležnih Ministarstava i gradske/ opštinske uprave.

Treneri i predavači projektnog tima EU PPF6 su učesnicima predstavili činjenice o trenutnom stanju u oblasti energetske efikasnosti kao i energetske ciljeve EU do 2030. koje se odnose na 32,5% uštede u potrošnji energije. Temeljno su opisani i izvori finansiranja, finansijski mehanizmi kao i neophodne procedure za pristup i korišćenje fondova EU za infrastrukturne projekte u ovoj oblasti.

Polaznici obuke su imali priliku da se upoznaju sa iskustvima države članice EU iz regiona, Hrvatske i Slovenije. Poseban akcenat stavljen je na Programiranje infrastrukturnih projekata EE na nacionalnom nivou i planiranje ovakvih projekata na lokalnom nivou. Tačnije predstavljen je primer programa temeljne energetske obnove zgrada u javnom sektoru u Hrvatskoj, kojim su ostvareni ciljevi EU direktive o energetskoj efikasnosti o postizanju 3% godišnje energetske obnove zgrada koje su u vlasništvu države ili koje ona koristi, putem modela ugovaranja energetskih performansi ili građevinskih radova.

Kasnije je takođe predstavljen uspešan primer programa energetske obnove zgrada u javnom sektoru u Ljubljani, sa detaljnim opisom uslova i kriterijuma za uspešne projekte EE gde je od suštinskog značaja pravilno određivanje troškova snabdevanja energijom i troškova održavanja energetskih sistema.

Više detalja i nastavni materijal možete naći ovde.