Od studije izvodljivosti do tenderske dokumentacije

Beograd, 12. mart 2019.

Danas je u Beogradu, u hotelu „Life Design“ tim stručnjaka EU PPF6 projektne jedinice održao obuku „Infrastrukturni projekti – Priprema tehničke dokumentacije sa naglaskom na pripremu Studije izvodljivosti“.

Osnovni cilj ovog praktičnog seminara bio je da zaposleni u ministarstvima, gradskim/opštinskim upravama i javnim preduzećima unaprede svoja znanja i sposobnosti u oblasti pripreme tehničke dokumentacije za infrastrukturne projekte. Poseban naglasak stavljen je na pripremu Studije izvodljivosti kao dokumenta koji označava početnu fazu pripreme tehničke dokumentacije. Na obuci je učestvovalo 23 predstavnika resornih ministarstava (MEI, MF/SUFP, MZŽS, MPŠV, MRE), 12 predstavnika gradskih/opštinskih uprava i 5 predstavnika JKP-а.

Studija izvodljivosti je dokument koji investitoru pomaže u donošenju investicione odluke tako što odgovara na pitanje da li je odredeni projekat tržišno i finansijski isplativ, i da li je organizaciono i tehnički izvodljiv.

Izraz studija izvodljivosti obuhvata sve nivoe studija: od preliminarnih i prethodnih – pa sve do detaljnih i finalnih. Izvodljivost, u smislu naziva ove vrste investicionog elaborata, podrazumeva fizičku (tehničku), finansijsku i ekonomsku izvodljivost, ali takođe opravdanost i racionalnost, i konačno smislenost realizacije nekog investicionog projekta.

Više detalja i nastavni materijal možete naći ovde.