Beograd, 29. maj 2019. 

Četvrti sastanak Radne grupe bio je posvećen diskusiji na temu prioriteta reformi Sektora za saobraćaj. Sastanak je održan je 29. maja 2019. godine i započeo je diskusiju između Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i donatorske zajednice o glavnim karakteristikama Situacione analize Sektora za saobraćaj i prioritetima i merama identifikovanim u okviru sveobuhvatnog procesa razvoja novog višegodišnjeg planskog dokumenta za period 2019-2025.

Pripremu dokumenta pokrenulo je Ministarstvo za evropske integracije zajedno sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Cilj dokumenta je da doprinese efikasnijem planiranju javnih politika u okviru Sektora saobraćaja, koje predstavljaju osnovu za ekonomski razvoj i pomažu Srbiji da ispuni ekonomske i političke uslove za pristupanje Evropskoj uniji, kao i da upravlja raspodelom donatorskih sredstava za sprovođenje nacionalnih strateških reformi. Glavni fokus u razvoju dokumenta bio je na izradi Situacione analize sektora koja sadrži sveobuhvatan pregled sektora i daje ocenu trenutne situacije u sektoru, kako bi se argumentovale odluke koje se odnose na usmeravanje donatorske pomoći za sprovođenje nacionalnih reformi.

Tokom sastanka Ministarstvo za evropske integracije predstavilo je svrhu, oblasti i proces razvoja novog višegodišnjeg planskog dokumenta za period do 2025. godine, uključujući i prezentaciju trenutne situacije  u oblasti koordinacionih mehanizama za međunarodnu pomoć, i predlog za unapređenje i funkcionisanje mehanizma rada Sektorske radne grupe u budućnosti. Vodeće institucije u sektoru fokusirale su se na predstavljanje trenutne situacije u sektoru, glavne izazove i potrebe, i detaljnije predstavile identifikovane prioritete i mere u Sektoru za saobraćaj prema kojima će se usmeravati investicije međunarodne pomoći u periodu do 2025. godine.

Sastanku su prisustvovali predstavnici sledećih donatorskih organizacija: Delegacije EU u Republici Srbiji, Ambasade Nemačke, EBRD, EIB, Ambasada Rusije, Ambasada Bugarske, Ambasada Mađarske, UNOPS,  Stalna konferencija gradova i opština.

Galerija