7. jun 2019.

Sedmi sastanak Sektorske radne grupe bio je posvećen diskusiji o sektorskim prioritetima Reforme javne uprave. Na sastanku koji je održan 7. juna 2019. godine pokrenuta je diskusija između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva finansija i donatorske zajednice o glavnim elementima Situacione analize u sektoru Reforme javne uprave, kao i o identifikovanim prioritetima i merama u okviru sveobuhvatnog procesa razvoja novog višegodišnjeg dokumenta za period 2019-2025.

Pripremu dokumenta je iniciralo Ministarstvo za evropske integracije zajedno sa relevantnim sektorskim institucijama (Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo finansija). Cilj ovog dokumenta je da doprinese efikasnijem planiranju javnih politika u okviru sektora Reforme javne uprave, koji predstavljaju oslonac za ekonomski razvoj i pomažu Srbiji da ispuni sve ekonomske i političke uslove za pristupanje Evropskoj uniji, kao i da obezbedi smernice za usmeravanje donatorske pomoći za sprovođenje nacionalnih reformi. Glavni fokus u razvoju dokumenta bio je na izradi Situacione analize sektora koja sadrži sveobuhvatan pregled sektora i daje ocenu trenutne situacije u sektoru, kako bi se argumentovale odluke koje se odnose na usmeravanje donatorske pomoći za sprovođenje nacionalnih reformi.

Tokom sastanka, Ministarstvo za evropske integracije predstavilo je svrhu, oblasti i proces razvoja novog višegodišnjeg planskog dokumenta za period do 2025. godine, uključujući i prezentaciju trenutne situacije  u oblasti koordinacionih mehanizama za međunarodnu pomoć, i predlog za unapređenje i funkcionisanje mehanizma rada Sektorske radne grupe u budućnosti. Vodeće institucije u sektoru fokusirale su se na predstavljanje trenutne situacije u sektoru, glavne izazove i potrebe, i detaljnije predstavile identifikovane prioritete i mere u sektoru reforme javne uprave prema kojima će se usmeravati investicije međunarodne pomoći u periodu do 2025. godine.

Sastanku su prisustvovali predstavnici sledećih donatorskih organizacija: Delegacije EU u Republici Srbiji, UNDP-a, Ambasade Švedske, OEBS-a, Saveta Evrope, Britanske ambasade, Ambasade Nemačke, GIZ-a.

Galerija