EU PPF obuke – Pravila EU o procedurama ugovaranja

Novi Sad, 31. januar 2019.

Danas je u Novom Sadu održana obuka pod nazivom „Priprema tenderske dokumentacije za projekte iz sektora upravljanja otpadom prema pravilima PRAG-a“ koju je uspešno završilo 12 državnih službenika zaposlenih u Ministarstvu zaštite životne sredine, Pokrajinskom Sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine i Pokrajinskom Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Polaznici su poboljšali svoja znanja o procedurama nabavke, oblicima i sadržaju standardnih ugovora o radovima i uslugama prema pravilima PRAG-a. Tim stručnjaka EU PPF8 projektne jedinice posvetio je deo treninga i praktičnoj nastavi u okviru koje su učesnici vežbali procenjivanje Ugovora za usluge.

PRAG je Praktični vodič o procedurama za ugovore spoljnih akcija EU i jedan je od najvažnijih dokumenata koji svaki ugovarač koji ima potpisan ugovor o donaciji finansiran od strane EU mora poštovati. PRAG se koristi prilikom nabavke usluga, robe ili ugovaranja radova iz budžeta projekta i on je jedinstveno sredstvo za rad koje definiše ugovorne procedure. Nepoznavanje i nerazumevanje procedura javnih nabavki i uslova ugovaranja definisanih PRAG-om predstavlja jedan od ključnih rizika koji vode neprihvatljivosti troškova projekta, a neretko dovode u pitanje i celi projekat. Zato je jedan od ciljeva koje u okviru svojih programskih aktivnosti EU PPF treba da ostvari i jačanje kapaciteta državnih službenika koji su direktno uključeni u pripremu tenderske dokumentacije za infrastrukturne projekte koji su odabrani u okviru EU PPF programa.

Više detalja i nastavni materijal možete naći ovde.