EU PPF obuke – priprema tehničke dokumentacije

Novi Sad, 16. jul 2018.

Eksperti projekta EU PPF 8 održali su u ponedeljak, 16. jula 2018. godine u Novom Sadu obuku pod nazivom “Priprema tehničke dokumentacije za infrastrukturne projekte koji su podobni za finansiranje iz EU i IFI fondova”.

Cilj obuke bio je da učesnici steknu osnovno znanje o pripremi tehničke dokumentacije za projekte do nivoa neophodnog za njihovo finansiranje. Trening je obuhvatio procedure i standarde pri pripremi tehničke dokumentacije (Prethodne studije opravdanosti, Studije opravdanosti i Analize troškova i koristi) i Procene uticaja na životnu sredinu, prema EU vodiču, kao i srpskom zakonodavstvu (Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu). Trening je obuhvatio i glavne zahteve pri pripremi Idejnog rešenja, Idejnog projekta, kao i projekata za građevinsku dozvolu i za izvođenje.

Na obuci je učestvovalo 17 predstavnika Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, opštine Vrbas, JP „Vode Vojvodine“ Novi Sad, JP „Zavoda za urbanizam Vojvodine“ i Ministarstva zaštite životne sredine.

Više detalja i nastavni materijal možete naći ovde.