Beograd, 21. decembar 2017.

U Beogradu je danas u prostorijama Ministarstva za evropske integracije održan prvi radni sastanak Upravnog odbora EU PPF8. Sastanku su prisustvovali članovi Upravnog Odbora EU PPF8: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji (DEU) kao Naručilac projekta, Ministarstvo za evropske integracije kao Korisnik, kao i predstavnici tima projektne jedinice EU PPF8.

Tokom sastanka razmatrana su sva aktuelna pitanja i aktivnosti sprovedene tokom početnog perioda a u vezi sa procenom osam infrastrukturnih potprojekata iz Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata (SPP). Rezultat ove sveobuhvatne procene za dalju izradu tehničke dokumentacije je izbor sledećih šest projekata iz oblasti transporta i zaštite životne sredine:

  • Generalna adaptacija brodske prevodnice u sastavu HE “Đerdap I”;
  • Modernizacija železničke pruge Velika Plana-Niš;
  • Modernizacija železničke pruge Niš-Brestovac;
  • Remedijacija Velikog Bačkog kanala;
  • Regionalni sistem otpadnih voda Užice;
  • Regionalni sistem upravljanja otpadom Kragujevac.

Prioritetne projekte u sektorima životne sredine i transporta prethodno su odredila resorna ministarstva, a relevantni izveštaji o proceni potencijalnih projekata pripremio je tim stručnjaka EU PPF8 projektne jedinice. Po odobrenju i podnošenju konačne liste potprojekata od strane resornih ministarstava, projektna jedinica EU PPF8 će započeti sa pripremom metodologija i tehničke dokumentacije za svaki od gorenavednih projekata.

Upravni odbor će nastaviti sa redovnim sastancima da bi nadgledao realizaciju svih projektnih aktivnosti i pregledao napredovanje projekta ka ostvarenju projektnih ciljeva.

pon

uto

sre

čet

pet

sub

ned

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nema događaja