EU PPF obuke – Infrastrukturni projekti u oblasti energetske efikasnosti

Beograd, 26. novembar 2019.

Danas je održana treća po redu specijalizovana obuka na temu „Priprema tehničke / tenderske dokumentacije i tenderske procedure za infrastrukturne projekte u oblasti energetske efikasnosti“ na kojoj su učestvovala 26 državna službenika iz nadležnih Ministarstava i gradske/ opštinske uprave.

Na samom početku predavači projektnog tima EU PPF6 su učesnicima predstavili projekte energetske efikasnosti kao važan deo Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030., za postizanje nižih cena i višeg nivoa društvene i ekonomske održivosti, manjeg zagađenja i bolje zaštite životne sredine. Strateški prioriteti obuhvataju obezbeđenje energetske sigurnosti, razvoj energetskog tržišta i prelaz na održivu energiju. Program ostvarivanja Strategije energetike Republike Srbije daje pregled, raspored i potrebne resurse za projekte koji su grupisani u Strategiji.

Investicione odluke se donose uz pomoć određenih alata kao što je Analiza troškova i koristi CBA, analitički alat na osnovu koga se utvrđuju ekonomske prednosti ili nedostaci neke investicione odluke. Ona obuhvata tehničku i društvenu opravdanost, održivost u pogledu zaštite životne sredine, prihvatljive troškove, finansijsku i ekonomsku analizu, kao i procenu rizika samog projekta. Tenderska dokumentacija se priprema u skladu sa međunarodnim pravilima FIDIC-a pa su u toku treninga predstavljene vrste ugovora po FIDIC-u kao i njihova primena u praksi. Učesnici su se takođe upoznali i sa odgovornostima i obavezama ugovornih strana i realizaciji aktivnosti ugovora u svim fazama.

U sklopu praktičnih vežbi polaznici su imali priliku da donose odluke i izaberu odgovarajući ugovor o izgradnji po FIDIC-u prema zadatom infrastrukturnom projektu. U završnom delu treninga razmotrene su ključne razlike u pripremi tenderske dokumentacije i pravila nabavke EBRD-a naspram PRAG procedura.

Više detalja i nastavni materijal možete naći ovde.